Prospectus

nl en

Taaltoets

Course
2022-2023

Taaltoets

*Let op! Informatie over de toetsafname vindt u via de Brightspace-omgeving van de taaltoets.

Voor het behalen van de propedeuse dient Tutoraat/LLP (hierna kortweg ‘LLP’) te worden behaald. LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

Voor de beschrijving van LLP verwijzen we naar de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids (zie nummer 21013002).

Hierna vindt u een korte beschrijving van de taaltoets. Ook kunt u lezen hoe u zich kunt inschrijven voor de taaltoets en uw inschrijving kunt bevestigen.

Na inschrijving voor de taaltoets hebt u ook toegang tot Brightspace-taaltoets.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit vindt het belangrijk dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal voor de studie, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • Een** juridische taaltoets** (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) maakt deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

 • De taaltoets is gebaseerd op juridische en criminologische teksten. Ter voorbereiding van de taaltoets zijn er verschillende leer- en oefenmogelijkheden op de Brightspace-omgeving van de taaltoets. U vindt hier bijvoorbeeld taalclips, onderwijsmateriaal en een proeftaaltoets met bijbehorende uitleg in een powerpointpresentatie. Via de site van Beter spellen kunt u meedoen aan dagelijkse spellingtesten en via Universiteitstaal kunt u oefenen met grammatica en spelling.

 • In de afgelopen studiejaren is gebleken dat woordenschat (inclusief spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen en vaste voorzetselcombinaties) veelal een struikelpunt vormt. Het is dus verstandig daaraan tijdig aandacht te besteden. Via Brightspace taaltoets kunt u zich aanmelden voor Cerego, een digitale leerapp voor het vergroten van uw woordenschat.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een diagnostische toets en een proeftaaltoets, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de taaltoets, zie hiervoor onder het kopje 'Taaltoets in LLP'.

Toetsvorm(en)
Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een G voor gedaan of een O voor onvoldoende.

Aanmelden taaltoets

Uw inschrijving voor de taaltoets en uw bevestiging hiervan verloopt via MyStudymap. Ook tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de taaltoets in studiejaar 2022/2023 moeten herkansen en deeltijdstudenten schrijven zich in en bevestigen hun inschrijving via MyStudymap.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. M.H. de Lange en mw. mr. dr. P. Memelink

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.09

 • Telefoon: 071 527 8549/071 527 7561

 • E-mail: m.h.de.lange@law.leidenuniv.nl/p.memelink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl