Prospectus

nl en

Metabolisme 1

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

Dit blok houdt zich bezig met de energiehuishouding van het menselijk lichaam, zowel tijdens rust als tijdens arbeid. Om het lichaam in stand te houden zijn energie en bouwstoffen nodig, die uit het voedsel worden opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen in het lichaam via verschillende routes worden afgebroken. De afbraak van grote moleculen naar kleine bouwstenen wordt katabolisme genoemd. Deze kleine moleculen worden weer als bouwstof gebruikt voor de synthese van complexe moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren. Dit proces wordt anabolisme genoemd. Katabolisme en anabolisme zijn aparte routes; de een is niet het omgekeerde van de andere. Wel komen bepaalde verbindingen voor als intermediair in verschillende metabole routes. Ook bestaan er diverse koppelingen tussen de verschillende metabole routes, hetgeen onder normale omstandigheden leidt tot een geïntegreerd metabolisme. Teneinde inzicht in al deze processen te krijgen, is het blok onderverdeeld in een aantal thema’s: Metabole processen, Spiercontractie en Stikstofhoudende bindingen. Als illustratieve voorbeelden zullen spierarbeid en het proces van spiercontractie, zoals b.v. tijdens sporten, en de temperatuur regulatie door bruin vet worden bestudeerd.

Leerdoelen

De student:

  • Toont inzicht in de processen via welke voedingsstoffen worden afgebroken tot bouwstenen (katabolisme), en in de processen waarbij deze bouwstenen weer tot complexe moleculen worden omgezet (anabolisme).

  • Toont inzicht in de bijdrage van de verschillende processen (metabole routes) in de instandhouding en energievoorziening van het lichaam, zowel in rust als bij sport.

  • Toont inzicht in de locatie van deze processen in cellen en weefsels.

  • Toont inzicht in de relatie tussen structuur en functie van (skelet)spierweefsel en de aansturing hiervan via zenuwweefsel.

  • Laat zien laboratorium technieken adequaat uit te kunnen voeren en is in staat daarbij de scheiding van een eiwitmengsel te verklaren en te voorspellen op grond van de samenstelling van de eiwitten en de eigenschappen van aminozuren.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, responsiecollege, microscopiepracticum, biochemisch practicum en een computerpracticum (practica zijn verplicht).

Toetsing en weging

De student wordt formatief getoetst door het bespreken van zelfstudieopdrachten in de werkgroep en door het bediscussiëren en verbeteren van gemaakte opdrachten en een practicumverslag over kolomscheiding. Voor het behalen van dit blok is inleveren van het verslag over kolomscheiding een voorwaarde. Summatieve toetsing vindt plaats via het schriftelijk tentamen, dat bestaat uit open eindvragen. Het boek Biochemistry van Campbell mag geraadpleegd worden.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de opleiding Biomedische wetenschappen, zie de Kernboekenlijst BW 2023-2024.

Inschrijven

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Opmerkingen