Prospectus

nl en

Zorgstage

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

Voor de eerstejaars medische studenten is de zorgstage de eerste beroepsmatige kennismaking met medische zorg. De zorgstage biedt al vroeg in het curriculum gelegenheid om te leren je in de praktijk als een professional te gedragen. Het gaat erom dat je je bewust wordt van je eigen gedrag en dat je nieuwe gedragingen verkrijgt die zonder vooroordeel horen bij het beroep als arts. Hiertoe word je betrokken bij de verpleging van zorgafhankelijke mensen. Je leert wat afhankelijkheid voor de patiënt betekent en verkrijgt enkele vanzelfsprekende vaardigheden in het verzorgen van patiënten. Je leert communiceren met patiënten. Je wordt je bewust van de noodzaak om een eigen bijdrage te leveren aan een goede multidisciplinaire teamgeest. Ook geef je jezelf gelegenheid om te reflecteren op je eigen motivatie voor de studie en je toekomstig beroep.

Leerdoelen

 1. De student wordt zich bewust van zijn/haar professionele gedrag en ontwikkelt dit.
  a) De student reflecteert op samenwerken met de patiënt en andere disciplines.
  b) De student krijgt zicht op wat chronisch ziek zijn voor een patiënt betekent.
  c) De student reflecteert op inzet van eigen empathische gedrag.
  d) De student is zich bewust van eigen emoties en welke manier invloed dit heeft op professionele gedrag.
  e) De student neemt verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en taken.
  De student kent zijn eigen grenzen en vraagt tijdig om hulp.
  f) De student stelt zich pro-actief op.
  g) De student exploreert zijn/haar eigen waarden en normen en reflecteert hierop.
 2. De student wordt zich bewust van de motivatie voor de studie en het toekomstig beroep.
  a) De student kent in grote lijnen de taken en verantwoordelijkheden van een arts.
  b) De student is zich ervan bewust waarom hij/zij dokter wil worden.
 3. De student kan zich over beide mondeling en schriftelijk uitdrukken.
  a) De student kan reflecteren volgens de aangeleerde methode bij LBV jaar 1.
  b) De student communiceert op een duidelijke, prettige manier met de patiënt, mantelzorgers en collega’s.
  c) De student kan uitdrukken waarom hij/zij dokter wil worden.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en stage.

Toetsing en weging

Het blok ‘Zorgstage’ heeft 3 ECTs. Om het blok te behalen, moet de student voor alle toetsonderdelen een voldaan hebben gescoord. Een niet voldaan voor een toets onderdeel, betekent dat dit deel opnieuw gemaakt moet worden om alsnog aan de eisen voor dit onderdeel te krijgen.

 • E-learning module Infectiepreventie Handhygiëne

 • Studieopdrachten: schriftelijke en mondelinge verslaglegging op stageadres en gedurende theorie-onderwijs; beoordeeld door de stagebegeleider en blokcoördinator.

 • Eindbeoordeling: d.m.v een eindgesprek met de stagebegeleider en schriftelijk d.m.v. in te leveren vereiste formulieren aan de zorgstagecoördinator op de Universiteit Leiden en een eindverslag beoordeeld door de blokcoördinator.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Alle eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de zorgstage in Usis.
Voor de stageplaats zelf vragen wij de studenten zelf een stageplaats te zoeken. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de student door ons bij een stageplaats ingedeeld. Hierover ontvangen de studenten bij aanvang van het collegejaar meer informatie.

Contact

Voor vragen over de Zorgstage: zorgstage@lumc.nl

Telefonisch kan ook via het Secretariaat Studenten Onderwijs LUMC via 071-5268434.

Opmerkingen