Prospectus

nl en

Interprofessioneel onderwijs (IPE)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Zorgen voor de patiënt doe je samen. Ieder studiejaar volg je interprofessioneel onderwijs (IPE) samen met studenten Geneeskunde. Tijdens IPE leer je over, van en met elkaar. Met IPE word je voorbereid om als apotheker met andere zorgprofessionals samen te werken. Een betere, effectieve samenwerking tussen zorgprofessionals verbetert de patiëntenzorg. Tijdens IPE1 in masterjaar 1 ga je na een gezamenlijke lunch samen met studenten Geneeskunde aan de slag met casuïstiek om samen een farmacotherapeutisch behandelplan op te stellen en te presenteren. Tijdens IPE2 in masterjaar 2 overleg je samen over het inzetten van farmacogenetische testen en de interpretatie van farmacogenetische gegevens voor de farmacotherapie. Je reflecteert met medestudenten op jullie samenwerking tijdens dit interprofessioneel overleg. Tijdens IPE3 in masterjaar 3 ga je samen met een student Geneeskunde naar een echte patiënt met polyfarmacie en stel je samen een zorgplan op. Dit plan presenteer je gezamenlijk tijdens de terugkomdag, waar je feedback ontvangt van medestudenten van de twee studies, een huisarts en een apotheker. Dit plan wordt vervolgens teruggekoppeld naar de patiënt en diens zorgverleners in de praktijk.

Leerdoelen

Tijdens IPE1 leren studenten Geneeskunde en Farmacie:

 • Over elkaar, beide studies, en de taken en verantwoordelijkheden van ieders beroep;

 • Van elkaars expertise en krijgen daarmee inzicht in elkaars denkwijze en handelwijze;

 • Met elkaar door samen farmacotherapeutische behandelplannen op te stellen.

Tijdens IPE2 leren studenten Farmacie:

 • gericht advies te geven aan studenten Geneeskunde over farmacogenetica

 • samen te werken met studenten Geneeskunde bij het opstellen van het definitieve behandelplan voor patiënten met een polymorfisme

 • een effectieve en respectvolle interprofessionele relatie op te bouwen en te onderhouden met een arts om zo een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg op het gebied van farmacogenetica en medicatietherapie op maat

Tijdens IPE3 leren studenten Geneeskunde en Farmacie:

 • van elkaars expertise en krijgen daarmee inzicht in elkaars denkwijze en handelwijze bij het uitvoeren van een probleeminventarisatie en medicatiebeoordeling;

 • interprofessioneel samenwerken bij het opstellen van een zorgplan en farmacotherapeutisch behandelplan in de praktijk.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

 • Gezamenlijke lunch

 • Werkcolleges

 • Responsiecolleges

 • (Praktijk)opdrachten

Toetsing en Weging

Aanwezigheid bij en actieve participatie aan dit interprofessionele onderwijs is verplicht om het “ voldaan” af te kunnen ronden.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving verloopt via Brightspace. Schrijf je tijdig in om je te koppelen aan geneeskunde studenten. Zie voor meer informatie de Brightspace course van het Interprocessionele Onderwijs.

Contact

Farmacie.IPE@lumc.nl

Opmerkingen