Prospectus

nl en

Oncologie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

In het medisch thema Oncologie worden in de VVV-weken de meest voorkomende typen kanker bij volwassenen behandeld. Je richt je hierbij op de pathofysiologie, incidentie, beloop en uiteraard behandeling van deze aandoeningen en verdiept je in de farmacologie van de verschillende antitumor behandelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan VTGM van risicovolle stoffen en verdiep je je in de kwaliteitsaspecten die daarbij een rol spelen.
Tijdens de coschapweken leer je de opgedane materie uit de VVV-weken in praktijk toepassen. Ook neem je specifieke processen onder de loep en volg je een patiënt bij zijn bezoek aan de dagbehandeling. De financiering van de oncologische zorg komt uiteraard ook aan bod. Tot slot krijg je ook onderwijs over palliatieve zorg en euthanasie, waarbij ethiek een belangrijke plaats inneemt.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema kan de student:

 • De principes van de verschillende medicamenteuze antikankerbehandelingen uitleggen;

 • De pathofysiologie, incidentie, beloop en medicamenteuze behandeling van veel voorkomende oncologische aandoeningen uitleggen;

 • Kwaliteitsparameters bij het voortoediening gereed maken van risicovolle stoffen uitleggen en beoordelen;

 • (Nieuwe) aangrijpingspunten van farmaca voor de behandeling van kanker benoemen;

 • In algemene lijnen de productie en toepassing van therapeutische eiwitten en ATMP’s omschrijven;

 • Maatschappelijke problemen omtrent de financiering van de oncologische zorg benoemen;

 • Maatregelen voor kostenbeheersing van de farmaceutische zorg benoemen;

 • Reflecteren op persoonlijke waarden rondom levenseindeproblematiek en op de kernwaarden van de apotheker aan de hand van casuïstiek.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze drie weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de poliklinische apotheek of ziekenhuisapotheek en verschillende afdelingen in het ziekenhuis óf volg je de Game. Week acht staat met name in het teken van reflectie en toetsing.

Tijdens de farmaceutische coschappen en Game is er wekelijks één terugkomdag die bestaat uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen.

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.ONC@lumc.nl

Opmerkingen