Prospectus

nl en

Overstijgende Opdracht Geneesmiddel

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Als een nieuw geneesmiddel gebruikt wordt in de praktijk, komt er veel informatie naar boven. Door het bekijken van post-marketing onderzoeken, inventariseren van ervaringen van patiënten en de houding van zorgverleners als onderdeel van de thema overstijgende opdracht krijg je daar een goed beeld van.

De opdracht wordt uitgevoerd in verschillende fasen door de thema’s van het tweede jaar van de masteropleiding heen. Je mag in dit tweede jaar zelf de momenten kiezen wanneer je aan deze opdracht werkt. De opdracht wordt afgesloten met een symposium aan het einde van het tweede masterjaar. Tijdens dit symposium presenteren studenten hun beschouwing op het nieuwe geneesmiddel.

Leerdoelen

Met de thema overstijgende opdracht in jaar 2 krijg je meer inzicht hoe nieuwe geneesmiddelen worden gebruikt in de praktijk.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

De onderwijsvormen bestaan uit zelfstudie en een afsluitend symposium met presentaties met de beschouwing op het gebruik van het nieuwe geneesmiddel in de praktijk.

Toetsing en weging

De presentatie voor het symposium wordt beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/ruim voldoende/goed/uitmuntend. De ECTS worden toegekend als de opdracht met de presentatie met minstens een voldoende is beoordeeld.

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.” *

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via Farmacie.TOO@lumc.nl

Opmerkingen