Prospectus

nl en

Communicatievaardigheden

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie..

Beschrijving

Communicatie met patiënten vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de apotheker. Immers, pas als je inzicht hebt in welke ervaringen, opvattingen en wensen de patiënt heeft ten aanzien van medicijngebruik kun je hem goed begeleiden om een optimaal resultaat van het medicijngebruik en daarmee een betere kwaliteit van leven te bereiken. Ook efficiënte communicatie met zorgprofessionals waarmee je als apotheker samenwerkt, draagt bij aan betere zorg voor de patiënt.

Omdat communicatie- en gespreksvaardigheden zo belangrijk zijn krijg je gedurende de masteropleiding Farmacie in vrijwel alle onderwijsthema’s onderwijs in communicatie. Door tijdens deze werkgroepen steeds weer te oefenen met het voeren van consulten ontwikkel je je gespreksvaardigheden zodat je goed als apotheker kunt functioneren in de farmaceutische praktijk.

In het tweede jaar vindt een formele toets op communicatievaardigheden plaats. Om aan deze toets deel te mogen nemen, moet je bij minimaal 80% van de communicatiewerkgroepen van jaar 1 en jaar 2 aanwezig zijn geweest. Je dient een voldoende te behalen op deze toets om toegang te krijgen tot het semi-apothekersco-schap in het derde jaar van de master.

Leerdoelen

Het adequaat toepassen van communicatie- en gespreksvaardigheden, zowel in rollenspel met medestudenten als met simulatiepatiënten.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Je voert zelfstudieopdrachten uit om kennis op te doen over communicatie en specifieke consulten in de apotheek. Aansluitend oefen je met het voeren van consulten met mede-studenten, simulatiepatiënten en simulatieartsen in werkgroepen van circa 8-13 studenten.
Bij de toets op communicatievaardigheden in het tweede jaar voer je individueel een consult met een simulatiepatiënt.

Toetsing en Weging

Gedurende het communicatieonderwijs ontvang je telkens feedback van docenten en mede-studenten aan de hand waarvan je je communicatievaardigheden steeds kunt verbeteren.

In het tweede studiejaar vindt er een formele toets op communicatievaardigheden plaats. Om aan deze toets deel te mogen nemen, moet je bij minimaal 80% van de communicatiewerkgroepen van jaar 1 en jaar 2 aanwezig zijn geweest. Tijdens een consult dat jij voert met een simulatiepatient beoordeelt een docent je communicatie- en gespreksvaardigheden.
Als tijdens dit toetsmoment blijkt dat je de benodigde communicatievaardigheden nog onvoldoende beheerst, neem je deel aan verplichte extra communicatietraining. Daarna kun je de toets herkansen.

Je dient een voldoende te behalen op de toets communicatievaardigheden om toegang te krijgen tot het semi-apothekersco-schap in het derde jaar van de master.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

A. Faber (a.faber@lumc.nl)

Opmerkingen