Prospectus

nl en

International Economics

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Globalisering is een proces waarbij economische activiteiten in toenemende mate de nationale grenzen overschrijden en de onderlinge afhankelijkheden van bedrijven, mensen en overheden over de hele wereld vergroten. Deze ontwikkelingen zijn een uitdaging voor de mogelijkheden waarmee landen en internationale economische organisaties onafhankelijk economisch beleid kunnen voeren. In deze cursus zullen we de oorsprong en de voordelen van internationale handel en van het vrije verkeer van kapitaal bespreken. Maar we bespreken ook de mogelijke nadelen die globalisering kan hebben voor bepaalde landen en bepaalde groepen binnen landen, en analyseren het toenemende risico op financiële crises in een globaliserende wereld. Aan het einde van deze cursus hebben studenten inzicht in de basisprincipes van internationale handel, internationale financiën en internationale productie. Studenten hebben daarbij de kennis om economische gevolgtrekkingen over internationale economische kwesties te maken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In deze cursus verwerft de student kennis en inzicht in de vraagstukken op het gebied van internationale economische betrekkingen. De student wordt getraind om deze problemen onafhankelijk te analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan de belangrijkste voordelen en nadelen van internationale handel en productie definiëren en uitleggen.

 • De student kan begrijpen en duiden wat de grondbeginselen zijn van economische samenwerkingsverbanden, met name binnen de WTO en het IMF.

 • De student kan de belangrijkste voor- en nadelen beschrijven en verklaren van het vrije verkeer van kapitaal.

 • De student kan beschrijven wat de kwetsbaarheden zijn in het internationale financiële systeem, en uitleggen hoe deze kunnen leiden tot financiële crisissen.

 • De student licht de verschillende economische theorieën op het gebied van internationale handel en financiering kritisch door, en kan zwakheden daarin blootleggen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.E.M. Diris

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de stof die besproken wordt tijdens het college

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.E.M. Diris

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van opdrachten en presentaties, zoals aangegeven in de syllabus.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • Gemiddeld cijfer voor opdrachten en presentaties uit de werkgroep (30%)

Het cijfer voor de opdrachten en presentaties vervalt na het einde van het studiejaar voor studenten die het vak in zijn geheel niet hebben behaald.

Een minimumcijfer van 5,5 is vereist om de cursus succesvol af te ronden. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Studenten zijn verplicht om alle zeven opdrachten afgerond te hebben

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Reinert, K. A. (2020). An introduction to international economics: new perspectives on the world economy. Cambridge University Press. 2nd edition. ISBN: 978-1-108-45516-9.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. R.E.M. Diris

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: KOG B 2.07

 • Openingstijden: maandag tot vrijdag 9:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: + 31 (0)71 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen