Prospectus

nl en

The Practice of Book Science

Course
2023-2024

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is achtentwintig (28), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Aan de hand van een specifieke boekhistorische invalshoek wordt door de studenten zelfstandig onderzoek verricht. Het onderzoek zal zo veel mogelijk plaatsvinden aan de hand van Leids materiaal en/of Leidse collecties.

Leerdoelen

Het vertrouwd worden met de praktijk van boekhistorisch onderzoek in bibliotheken en archieven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tussenopdracht
Schriftelijk eindwerkstuk (groepsproject, met een individueel beoordeelde component als onderdeel van het groepsproject)

Weging

Schriftelijk tussenopdracht: 30%
Schriftelijk eindwerkstuk: 70% (groepsproject waarvan het individueel beoordeelde component voor 50% van het cijfer voor het eindwerkstuk telt)

Herkansing

Bij een onvoldoende voor de tussenopdracht moet deze herkanst worden. Hetzelfde geldt voor de individuele component van het groepsproject.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Per college wordt secundaire literatuur opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van Toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

Niet van toepassing.