Prospectus

nl en

Academische Vorming 3

Course
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 3 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming. Vanuit deze leerlijn worden gedurende de gehele bachelor BFW diverse onderwijsactiviteiten georganiseerd waarin vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Academische Vorming 3 bouwt deels voort op de kennis en vaardigheden die opgedaan zijn binnen de vakken Academische Vorming 1 en 2, maar je leert ook nieuwe vaardigheden die belangrijk zijn voor (geneesmiddel)onderzoekers. De opdrachten bereiden je goed voor op BSc onderzoeksopdracht en afsluiting van je BSc studie. Je leert kritisch denken over en reflecteren op diverse geneesmiddelonderzoeken, en verschillende ethische en morele dilemma’s herkennen en bespreken. In samenwerking met de Science Career Service zal aandacht besteed worden aan jouw persoonlijke carrièreontwikkeling en voorbereiding op een MSc studie of andere voortzetting van jouw carrière. Je integreert de kennis die je hebt opgedaan tijdens eerdere persoonlijke carrière opdrachten (PCO’s) en schrijft ter voorbereiding op jouw BSc onderzoeksopdracht (BOO) een final academic statement.

Leerdoelen

 • benoemen wat de kenmerken zijn van evidence-based medicine en toelichten wat het belang hiervan is.

 • kritisch denken over en reflecteren op diverse geneesmiddelonderzoeken.

 • ethische dilemma’s herkennen en bespreken om weloverwogen besluiten te kunnen nemen op het gebied van ethiek en wetenschap.

 • het huidige en gewenste persoonlijke profiel met daarin kennis, vaardigheden en interesses bepalen, beschrijven en met voorbeelden onderbouwen.

 • ontwikkeldoelen definiëren en bijbehorende acties opstellen om vanuit het huidige profiel een gewenst profiel te realiseren en deze beschrijven in een kort persoonlijk ontwikkelplan.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Online voorbereiding, trainingssessies, (reflectie)opdrachten.
NB De studiebelasting voor AV-3 bestaat uit een actieve bijdrage aan de trainingssessies (dit is een voorwaarde) en het schrijven van een persoonlijk Academic Statement (PCO-7) ter aanmelding voor de BOO.

Toetsing en weging

De beoordeling van het vak Academische Vorming 3 wordt bepaald door onderstaande componenten, welke alle voldaan en voldoende moeten zijn:

 • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Bad Medicine” trainingssessie;

 • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Dilemma-game” trainingssessie welke geïntegreerd is met de BOO;

 • De kwaliteit van de inhoud van het Academic Statement zal uitgedrukt worden als Onvoldoende/Voldoende/Goed. Het Academic Statement zal gebruikt worden tijdens de matchingsprocedure van de BOO. Bij een Onvoldoende beoordeling van het Academic Statement dient deze herschreven te worden door de student vóór de start van de BOO periode.

Literatuurlijst

 • In de (voorbereidende) opdrachten wordt verwezen naar specifieke modules van het Science Skills Platform op Brightspace.

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.

 • Inschrijven voor het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Mw. Dr. E.K. Hoebe via AVcontact@lacdr.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Niet van toepassing.