Prospectus

nl en

Offenders of Cybercrime

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

Waarom plegen mensen (cyber)criminaliteit? Aan de hand van welke wetenschappelijke theorieën kunnen we binnen de criminologie criminaliteit en crimineel gedrag verklaren?

Deze cursus biedt inzicht in diverse vraagstukken rondom daderschap van (cyber)criminaliteit. Ten eerste wordt stil gestaan bij de vraag wat er bekend is over kenmerken van daders: Wie plegen criminaliteit? Hoe verschillen de kenmerken van daders voor verschillende delicttypen? Wat zijn de kenmerken van daders van cybercriminaliteit? Zijn daders van cybercriminaliteit anders dan daders van ‘traditionele’ criminaliteit?

Vervolgens worden in deze cursus belangrijke criminologische theorieën behandeld, die elk vanuit hun eigen invalshoek daderschap van criminaliteit trachten te verklaren. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen op actuele vraagstukken en om theorieën te integreren.

Nadat uiteenlopende theorieën, van rationele keuzetheoriëen, leertheorieen, controletheorieën tot culturele theorieën, zijn behandeld, richt de cursus zich op de vraag welke verklaringen voor daderschap van toepassing zijn op specifiek cyberdaders.

Leerdoelen

  1. Criminaliteit en crimineel gedrag verklaren aan de hand van verschillende theoretische stromingen binnen de criminologie.
  2. Verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende criminologische theorieën uitleggen.
  3. Belangrijke begrippen, kenmerken en drijfveren met betrekking tot (cyber)daderschap uitleggen.
  4. De inhoud van belangrijke criminologische theorieën toepassen op actuele vraagstukken rondom cyberdaderschap.

Rooster

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

  • Schriftelijk tentamen (100%)

In het geval van geschreven toets methodes kan de examinator altijd een gesprek met de student initiëren om vast te stellen of de leerdoelen zijn gehaald.

Literatuurlijst

Inschrijven

Contact

Opmerkingen