Prospectus

nl en

Evaluation of Criminal Justice Policy

Course
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de master Criminaliteit en rechtshandhaving, specialisatie Criminologie en Veiligheidsbeleid (zie ook OER).

Beschrijving

Deze cursus gaat in op het uiteindelijke doel van strafrechtelijke beleidsinterventies: het voorkomen en verminderen van criminaliteit. Maar in welke mate en waarom zijn interventies effectief? Evaluatie van Criminaliteitsbeleid heeft tot doel een overzicht te bieden van de theorie, methodologie, praktijk en gebruik van interventie- en beleidsevaluatie. Deze cursus leidt je op in het evalueren van theorieën achter beleid en interventies om weloverwogen beslissingen te nemen over de vraag of interventies moeten worden voortgezet of niet, en om informatie te geven over hoe beleid kan worden verbeterd. Tijdens deze cursus worden verschillende soorten evaluatieonderzoek besproken: zoals plan (ex ante) evaluatie (welke resultaten kunnen worden verwacht op basis van theorie en beleidsontwerp), procesevaluatie (is een interventie uitgevoerd zoals het bedoeld was in theorie en ontwerp) en productevaluatie (is een interventie effectief in het bereiken van de doelstellingen, voor wie en onder welke omstandigheden?).

We bespreken de moeilijkheden bij het bepalen van de causaliteit in productevaluatie door aandacht te schenken aan de methodologische standaarden ontwikkeld door de Campbell Collaboration (ook bekend als de The Scientific Maryland Scale). Bovendien gaan we in op belangrijke kritiek op deze standaarden. Om te begrijpen hoe we theoriegestuurd evaluatieonderzoek kunnen uitvoeren, zullen we ons verdiepen in de methodologie die wordt voorgesteld door de onderzoekers in de traditie van Realistic Evaluation. Daarnaast bespreken we meta-analyse, systematische review en realistische synthese als instrumenten om de effectiviteit van criminaliteitsbeleid te bepalen. Verder onderzoeken we de relatie tussen evaluatieonderzoek en beleid met betrekking tot evidence-based beleidsvorming.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:
1. Beleidscyclus
2. Academische (onderzoeks-)vaardigheden

Leerdoelen

Na afronding van het vak kunnen studenten:

 • Onderscheid maken tussen drie hoofdtypen van evaluatie: plan, proces- en productevaluatie;

 • Beoordelen in welke omstandigheden elk type het beste toegepast kan worden;

 • Onderscheid maken tussen meta-analyse, systematische reviews en realistische synthese;

 • Beoordelen in welke omstandigheden elk type het beste toegepast kan worden;

 • Onderscheid maken tussen de traditionele experimentele benadering van evaluatie en op theorie gebaseerd evaluatieonderzoek;

 • Reflecteren op de sterke en zwakke punten van elke benadering in hun vermogen om verschillende soorten vragen te beantwoorden;

 • Adviseren over de stappen die nodig zijn voor een goede evaluatie;

 • Vergelijken van de verschillende beschikbare opties voor evaluaties van beleid of interventies en het kiezen van een optimale oplossing gegeven de beschikbare informatie;

 • Vergelijken van de sterke en zwakke punten van verschillende opties voor evaluatieonderzoek en het beoordelen van de kwaliteit van onderzoeksdesigns van andere wetenschappers.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Deze cursus biedt studenten de mogelijkheid om zelfstandig kwesties te beoordelen die verband houden met de effectiviteit van criminaliteitsbeleid, dat voorbereidt op werk in de beleidssector. Daarnaast leert het studenten een onderzoeksvoorstel te schrijven. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsevaluatie

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Van alle studenten wordt verwacht dat zij aanwezig zijn en actief meedoen in de colleges en de werkgroepen.
  NB: de werkgroepen hebben de status van een praktische oefening.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schrijfopdracht: het schrijven van twee onderzoeksvoorstellen waarvan één onderzoeksvoorstel gedurende het vak wordt geschreven en ingeleverd en één onderzoeksvoorstel als eindopdracht van dit vak wordt geschreven en ingeleverd (100% van het eindcijfer).

 • Wanneer de tussentijdse schrijfopdracht niet (of te laat) is ingeleverd, volgt een extra opdracht. Alleen wanneer beide schrijfopdrachten zijn gemaakt en ingeleverd, kan het vak worden afgerond en zal het eindcijfer worden doorgegeven.

 • Actieve deelname aan colleges en werkgroepen. Omdat het vak een praktische oefening bevat, kan het vak niet succesvol worden afgerond wanneer een student afwezig is bij meer dan 2 weken (van de 5).

 • De schrijfopdracht dient met een voldoende (minimaal 5.5) te worden beoordeeld om het vak te kunnen halen.

 • Bij onvoldoende beoordeling bestaat een zogenoemde reparatiemogelijkheid (eenmalig). Dit betekent dat de opdracht wordt verbeterd aan de hand van de feedback van de docent. De becijfering van deze reparatiemogelijkheid is vastgezet op een 6. Als alternatief, kan de student kiezen voor een herkansing door een nieuwe opdracht in te leveren (het thema en de randvoorwaarden van de nieuwe opdracht zal in samenspraak met de docent worden bepaald). De herkansing wordt beoordeeld met een cijfer zonder restricties (1-10).

 • De resultaten blijven geldig tot en met het studiejaar volgend op het jaar waarin de resultaten behaald zijn, en komen na afloop van het volgende studiejaar te vervallen. Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedure
De opdrachten worden ingeleverd via Brightspace.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Losse artikelen en boekhoofdstukken die t.z.t. op Brightspace te vinden zullen zijn.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Coördinator: dr. M. Sentse

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462 (secretariaat)

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Spreekuur: Bij vragen of problemen kun je een email sturen naar de vakcoördinator (m.sentse@law.leidenuniv.nl) of je kunt naar het spreekuur komen (tijd en locatie worden tzt bekend gemaakt). Als je gebruik wilt maken van het spreekuur dien je van tevoren een email te sturen om je hiervoor aan te melden.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen