Prospectus

nl en

Introduction Cold Cases

Course
2023-2024

Toegangseisen

Derdejaars bachelorstudent van een opleiding van de Universiteit Leiden.

Beschrijving

Dit vak betreft een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de politie, specifiek gericht op zogenaamde cold cases. Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld, zonder dat dit heeft geleid tot het oplossen van de zaak. Studenten maken binnen dit vak kennis met wat cold cases zijn, hoe ze in elkaar zitten en hoe professionals te werk gaan in het oplossen ervan. Het vak is om die reden zeer praktijkgericht: de hoorcolleges zullen wisselend gegeven worden door wetenschappers die zich met deze materie bezig houden en professionals uit de praktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • u kunt de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in het kader van cold cases uitleggen;

 • u kunt onderscheid maken tussen verschillende vormen van rechercheren bij cold cases;

 • u kunt uitleggen hoe het opsporingsonderzoek bij een cold case verloopt;

 • u kunt kennis van cold cases en bijbehorende vormen van rechercheren toepassen op een casus;

 • u bent in staat om, afhankelijk van de eigen discipline, cold case-problematiek uit te leggen, te analyseren en daar gefundeerd op te reflecteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met een maximaal aantal van 80 studenten):

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. L.M. Geven i.s.m. experts van de politie en andere gastsprekers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de verplichte literatuur

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Een schriftelijke opdracht (100% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Literatuur wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462 / 7518

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak geldt als voorbereiding op het mastervak ‘Verdieping Cold Cases’, maar is geen verplichting bij sollicitatie voor het verdiepende vak.
Er is plaats voor 100 studenten.