Prospectus

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Course
2023-2024

LET OP: ALLE STUDENTEN DIE OP 1 SEPTEMBER 2021 (OF EERDER) AAN DE BACHELOROPLEIDING ZIJN BEGONNEN ÈN DE SPECIALISATIE LEERPROBLEMEN HEBBEN GEKOZEN, MOETEN IN BLOK 3 VAN JAAR 3 HET VAK LEERPROBLEMEN: SIGNALERING EN INTERVENTIE VOLGEN.

Studenten die eerder dan 1 september 2022 aan de Bacheloropleiding zijn begonnen en als specialisatie *Orthopedagogiek* of *Leerproblemen* hebben gekozen kunnen in 2023-2024 voor het laatst de vakken van deze twee specialisaties volgen. Vanaf 1 september 2024 zullen deze twee specialisaties vervangen worden door één nieuwe specialisatie: *Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs. Voor deze nieuwe specialisatie worden nieuwe specialisatievakken aangeboden. Daarom raden we deze studenten aan hun specialisatiesvakken in 2023-2024 te behalen. Mis je in na 1 september 2024 onverhoopt nog één of meer specialisatievakken Orthopedagogiek of Leerproblemen dan zal in 2024-2025 nog een laatste keer de gelegenheid worden geboden om tentamen in deze vakken af te leggen.

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van verschillende leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten leren welke factoren kunnen helpen bij het kiezen van de juiste diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.
De wekelijkse colleges bestaan uit een hoorcollege (van twee uur) gevolgd door een werkcollege van een uur, waarin gewerkt wordt aan een verplichte groepsopdracht die na afloop van het college via Brightspace moet worden ingeleverd.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten die meespelen bij de verklaring, signalering en remediëring van leerproblemen.
2. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van instrumenten en methodes om leerproblemen te signaleren.
3. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van (wetenschappelijk onderbouwde) interventies en strategieën om leerproblemen (in en buiten de klas) aan te pakken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges waarin in groepen aan opdrachten wordt gewerkt. De opdrachten worden gemaakt om de collegestof en literatuur actief te verwerken en met elkaar in verband te brengen. Hierbij wordt vaak een explicieter verbinding gemaakt met het gebruik van de stof als toekomstig professional. Zowel voor de hoor- als voor de aansluitende werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

Kleine wijzigingen zijn mogelijk. Kijk voor de meest recente informatie op Brightspace.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • MC-tentamen (moet voldoende, d.w.z. tenminste 5,5, zijn gemaakt).

  • Een voldoende beoordeling van alle opdrachten is voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

LET OP: Het is niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Coördinator van het vak is S. Vogelaar MSc.