Prospectus

nl en

Negotiation and Conflict Management (NL) - SEM 1

Course
2023-2024

This information is available only in Dutch.

Disclaimer: Het vak zal vier keer worden aangeboden in dit studiejaar: in beide semester een keer in het Nederlands en een keer in het Engels.

Disciplines: Rechten, bestuurskunde, psychologie, sociologie.
Vaardigheden: Onderhandelen, conflict management, samenwerken, geschillen oplossen, conflict analyse.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke en persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak, hebben studenten:

  • inzicht verkregen in theorieën over conflictmanagement, verschillende wijzen van onderhandelen (waaronder de Mutual Gains Approach) en mediation;

  • geleerd over wetenschap en toepassing van het beslechten van conflicten en onderhandelen op verschillende niveaus (internationaal, zakelijk en persoonlijk);

  • geleerd om verschillende conflicten te analyseren;

  • inzicht gekregen in hun eigen conflicthantering- en onderhandelingsstijl;

  • hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkeld doormiddel van simulatieoefeningen;

  • hun mediationvaardigheden ontwikkeld via rollenspellen.

Programma:

De bijeenkomsten van deze hybride class zullen plaatsvinden op dinsdagen van 17.15 - 21.00.

Sessie 1: 10 oktober
Introductie Conflictmanagement (Kamerlingh Onnes gebouw, kamer B0.20)

Sessie 2: 17 oktober
Onderhandelen ( o.a. de Mutual Gains Approach) (online)

Sessie 3: 24 oktober
Onderhandelingssimulatie (online)

Sessie 4: 7 november
Gastspreker. Mr. F. Evers over (internationaal) onderhandelen in de praktijk (Kamerlingh Onnes gebouw, kamer B0.26)

Sessie 5: 14 november
Mediation (Kamerlingh Onnes gebouw, kamer B0.26)

Sessie 6: 21 november
Gasttrainer: drs. L. Reijerkerk Conflicthanterings- en mediationvaardigheden (Kamerlingh Onnes gebouw, kamer B0.30 en B0.26)

Sessie 7: 28 november
Internationale mediation en onderhandeling (Roleplay) (Lipsius gebouw, kamers 1.20, 1.21, 1.23, 1.28, 1.30, 1.33)

Deadline eindopdracht: n.t.b.

Locatie:
Kamerlingh Onnes gebouw

Literatuurlijst:

  • "Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat” geschreven door Frans Evers en Lawrence Susskind (Verplichte literatuur);

  • “Good for You and great for me" van Lawrence Susskind (Optionele literatuur).

Dit kan later aangevuld worden tijdens de bijeenkomsten of via Brightspace.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing:

  • 70% individuele schrijfopdracht, analyse van een internationaal conflict/onderhandeling;

  • 30% actieve deelname en enkele groeps- en huiswerkopdrachten.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 21 augustus t/m dinsdag 12 september via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:
mr. dr. Wendy Versteeg: wendyhversteeg@gmail.com