Prospectus

nl en

Ondernemerschap en psychologie: over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn

Course
2023-2024

This information is only available in Dutch.

Thema's: Leiderschap, organisatiecultuur, verandermanagement, organisational learning.
Disciplines: Bedrijfswetenschappen, sociale psychologie, ethiek, recht.
Vaardigheden: Onderzoek, leiderschap, projectmanagement, bediscussiëren van onderzoek, schriftelijk presenteren van onderzoek.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

“While we are inspired by success stories we are educated by failures”.
Onderzoek toont aan dat organisaties die niet bang zijn van falen degenen zijn die uiteindelijk succesvoller zijn (Harvard, 2016). Daarnaast is het zo dat succes ondernemers en managers kan verblinden. Hoe succesvoller we zijn, ook als mens, hoe minder we nog rekening houden met mogelijke fouten en hoe vaker we slecht omgaan met falen. Dat is jammer, heel jammer, want fouten geven juist aan waar en hoe ondernemers en organisaties kunnen leren en groeien!
In dit vak worden studenten meegenomen in de wereld van fouten en falen binnen bedrijven. Met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden zullen we discussiëren over het belang van fouten maken, hoe organisaties het beste kunnen leren van fouten, en natuurlijk de vraag: hoe kunnen organisaties een cultuur creëren, gericht op leren bij falen en ‘zelfreinigend vermogen’?

In dit interdisciplinaire vak komen de bedrijfswetenschappen, de sociale psychologie, ethiek en het recht samen. Diverse concepten/modellen worden behandeld, te weten psychological safety, employee voice, threat-rigidity theorie, “bad apple” theorie als mogelijke oorzaak van falen en verklaring voor de zoektocht naar schuldigen (“who did it?”) in plaats van constructief leren (‘just culture’) vanuit een systeemaanpak (“what did it?”). Daarnaast wordt ingegaan op het (in-)bouwen en evalueren van de juiste organisatiecultuur ter voorkoming van falen waarin werknemers fouten aan durven kaarten. Praktijkcasusiestiek komen uit de wereld van faillissementen (o.a. ondergang van de energiereus Enron, de fotocamera gigant Kodak, warenhuis V&D), en grootschalige rampen (o.a. de olieramp in de Golf van Mexico met BP Deep Water Horizon, de ruimtevaart Space Shuttle rampen, de kernramp met de kerncentrale Fukushima). Studenten worden uitgedaagd om samen te werken aan een wetenschappelijk paper waarin zij een onderzoek presenteren op het gebied van cultuurverandering. Hierin worden zij in kleine sessies gecoacht.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak is de student in staat om:

 • op een systematische manier falende organisaties en eigen perspectieven op fouten en falen te analyseren;

 • vanuit interdisciplinaire perspectieven en theorieën fouten en falen te herkennen en dit te interpreteren in de context;

 • te begrijpen dat en te ervaren hoe het komt dat waarnemen niet objectief is maar beïnvloed wordt door “biases”;

 • bij te dragen aan het bouwen van een cultuur in een organisatie, ter lering en voorkoming van falen;

 • een persoonlijke “high-performance mindset” te ontwikkelen en in een bepaalde mate toe te passen.

Programma en rooster:

De bijeenkomsten van deze class zullen hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op volgende dinsdagen van 15.15 - 17.00:

Sessie 1: 30 januari
Sessie 2: 6 februari
Sessie 3: 13 februari
Sessie 4: 20 februari
Sessie 5: 27 februari
Sessie 6: 5 maart
Sessie 7: 12 maart

Locatie:
Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.20

Literatuurlijst:

Tijdens het vak zullen onder meer de volgende teksten worden besproken:

 • Mellahi, K., & Wilkinson, A. (2004). Organizational failure: a critique of recent research and a proposed integrative framework. International Journal of Management Reviews, 5(1), 21-41.

 • Ooghe, H., & De Prijcker, S. (2008). Failure processes and causes of company bankruptcy: a typology. Management Decision, 46(2), 223-242.

 • Edmondson AC. Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 1999; 44(2):350–383.

Dit kan later nog aangevuld worden tijdens de bijeenkomsten en/of via Brightspace.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt. Er is een aanwezigheids- en participatieplicht.

Toetsing:

De toetsing is als volgt:

 • 20% Actieve deelname gedurende de werkgroepen en andere activiteiten.

 • 60% Resultaat groepsproject: empirisch onderzoek (4000 woorden). Datum/deadline nog vast te stellen.

 • 20% Individuele evaluatie van groepsopdracht (1000 woorden). Datum/deadline nog vast te stellen.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

De toetsing zal verder toegelicht worden tijdens de eerste bijeenkomst.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 30 oktober t/m zondag 19 november 2023 via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:

Prof. dr. Jan Adriaanse
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.28

j.a.a.adriaanse@law.leidenuniv.nl