Prospectus

nl en

Linguistica Italiana: sintassi e dialettologia

Course
2023-2024

Toegangseisen

Comprensione dell’italiano scritto e parlato livello B1.
Aver superato l’esame di Introduzione alla linguistica italiana (primo anno) o un esame equivalente.

Beschrijving

Questo corso affronterà diverse tematiche relative alle strutture dell’italiano contemporaneo e dei dialetti italiani.
La prima parte del corso verterà sulla sintassi. Dopo un’introduzione sistematica alla teoria sintattica di stampo generativo gli studenti potranno prendere in esame alcuni fenomeni sintattici propri dell’italiano.
La seconda parte del corso sarà incentrata sulla variazione diatopica. Gli studenti acquisiranno familiarità con i concetti di dialetto ed italiano regionale, di bilinguismo e diglossia, e conosceranno le caratteristiche fonologiche, morfosintattiche e lessicali salienti per le principali aree dialettali della penisola italiana.
Esercitazioni di sintassi e documentazione dialettologica saranno parte integrante del corso.

Leerdoelen

Gli studenti acquisiranno la capacità di argomentare teoricamente su fenomeni linguistici riscontrabili in varietà standard o substandard. Riusciranno inoltre a distinguere le principali aree dialettali italiane e conosceranno le differenze strutturali tra i vari dialetti d’Italia.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen. Het bestaat uit twee delen, evenredig aan de lessen van elk blok.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Elk deelcijfer telt voor 50% van het eindcijfer.

NB. Bij een onvoldoende eindcijfer moeten al de onderdelen herkanst worden.

Weging

Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen (100%).

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deelcijfers als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Donati, C., La sintassi. Regole e strutture. Bologna: Il Mulino, 2016.

  • Grassi, C., A. Sobrero e T. Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, Bari: Laterza, (2004).

  • Sobrero, A. Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Bari: Laterza (1993), cap. ‘Italiano e dialetti’

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.