Prospectus

nl en

Pre-Intermediate Hebrew [CANCELLED]

Course
2023-2024

NB: This course will not be on offer in 2023-2024!

Toegangseisen

Beginners Hebrew.

Beschrijving

Het oefenen van actieve taalbeheersing aan de hand van het lezen van teksten in aansluiting op het college Hebrew Grammar.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in lezen en bespreken van teksten in het Hebreeuws.

  • In praktijk brengen van de opgedane grammaticale kennis.

  • Vaardigheid in luisteren en spreken van het Hebreeuws.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Mondeling en schriftelijke toets met korte open (invul)vragen halverwege het semester 50%
Mondeling en schriftelijke toets met korte open (invul)vragen na afloop van de cursus 50%

Herkansing

In het geval van onvoldoende komt er een herkansing in overleg.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner, Hebrew from Scratch/Ivrit min ha-hatchalah, Part 1 (Jerusalem: Akademon, 2000).

  • Verder lesmateriaal wordt verstrekt door de docent tijdens college of via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • For substantive questions, contact the lecturer listed in the information bar on the right.

  • For questions about enrolment, admission, etc, contact the Education Administration Office Vrieshof

Opmerkingen

Please note that the additional course information is an integral part of this course description.