Prospectus

nl en

Guest writer: True story is a start

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ongeveer vijf jaar geleden werd er voor het eerst getornd aan de vrijheid van het woord tijdens een al jaren lopende schrijfcursus van Nicolien Mizee. Aspirant schrijvers werden door hun medestudenten aangesproken op woorden en zinnen die als kwetsend konden worden ervaren. Het verweer: ‘Dat zeg ik niet, dat zegt mijn personage’, werd niet langer geaccepteerd. Daarna ging het snel en nu zitten we in een tijd waarin sensitivity readers teksten van levende en (soms lang) overleden schrijvers (Agatha Christie, Roald Dahl) navlooien op onwelgevallige woorden. Die praktijk kent voorstanders, maar roept ook het nodige verzet op.

In deze cursus stelt Nicolien Mizee de vraag of het grootste gevaar van censuur misschien schuilt in zelfcensuur: wanneer we bepaalde woorden en gedachten niet meer opschrijven, durven we ze op een dag niet eens meer te denken. Dat is de dood van de literatuur. Is eerlijkheid tegenover onszelf niet noodzakelijk om te ontstijgen aan de eenheidsworst der algemeen geaccepteerde meningen? Dat zou allerminst betekenen dat alles wat we schrijven ‘echt gebeurd’ moet zijn. Volgens Mizees adagium ‘echt gebeurd is een begin’ leren studenten in dit college al schrijvend om hun particuliere ervaringen zowel van nabij als van een afstand te beschouwen.

Er is geen betere manier om te leren kijken naar literatuur dan door je zelf in het ambacht te bekwamen. In deze collegereeks gaan studenten dus vooral zelf schrijven, zowel thuis als in de les. Dat doen ze aan de hand van korte, duidelijk omschreven opdrachten waarin ze leren hoe je een personage door een deur krijgt, hoe je van perspectief wisselt en hoe je geloofwaardig een wereld kunt schetsen waar we misschien nooit geweest zijn of zullen zijn.

Nicolien Mizee (1965) brak bij het grote publiek door met de thriller Moord op de Moestuin, maar gold al sinds haar debuut Voor God en de Sociale Dienst (2000) en En toen kwam moeder met een mes (2003, nominatie Libris Literatuurprijs) als geheimtip voor literatuurliefhebbers. Naast romans, een columnbundel, een eigenhandig geïllustreerd vogelboek en een kleurboek voor volwassenen schreef ze het kinderboek De Wereld van Wollebrandt (2016). De laatste jaren oogstte ze lof met haar autobiografische reeks Faxen aan Ger waarvan vijf delen tussen 2018 en 2022 verschenen. Voor de delen De Kennismaking en De porseleinkast kreeg ze in 2020 de Henriette Roland Holst-prijs.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • heb je kennis genomen van verschillende vormen van censuur en actuele debatten daarover in relatie tot literaire teksten;

 • heb je inzicht verworven in de praktische problemen waar een schrijver zich voor gesteld ziet en in het ‘onzichtbare’ deel van elk prozawerk: het fundament en de bedrading die ónder de zichtbare ‘woordjes’ liggen;

 • ben je in staat schrijfopdrachten uit te voeren en feedback daarop te verwerken;

 • ben je in staat je medestudenten van constructieve feedback op hun schrijfopdrachten te voorzien.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve participatie

 • Het wekelijks inleveren van (schrijf)opdrachten (aan voorwaarden voldaan)

 • Dossier met schrijfopdrachten

Weging

 • Wekelijkse schrijfopdrachten (aan voorwaarden voldaan)

 • Dossier met enkele grotere, becijferde schrijfopdrachten – die herzien worden op basis van feedabck van de docent en medestudenten (100%)

Herkansing

Alleen het dossier kan herkanst worden. De herkansing bestaat uit één grote schrijfopdracht (100%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt bij aanvang van de cursus via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via [My Studymap] (https://my.universiteitleiden.nl/login?fromUrl=%2F) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Studenten Nederlandse Taal en Cultuur hebben voorrang bij de toegang tot deze cursus.