Prospectus

nl en

Seminar Hittite Texts

Course
2023-2024

Toegangseisen

Kennis van de Hittitische taal (Hittite of een vergelijkbaar vak).

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om de kennis van de Hittitische taal te verdiepen en nader kennis te maken met de rijke schriftelijke nalatenschap van het Hittitische rijk (ca. 1650-1180 v. Chr.) In dit college zal een selectie Hittitische teksten worden gelezen, waaronder (delen van) annalen, verdragen, gebeden en literaire en mythologische teksten. Hierbij zal aandacht worden besteed aan zowel de grammaticale aspecten als de cultuurhistorische achtergrond van deze teksten.

Leerdoelen

Na het afronden van deze curus beschikt de student over:

  • Verdiepte kennis van de Hittitische grammatica,

  • Vaardigheid in het analyseren en vertalen van Hitttische teksten

  • Kennis van de cultuurhistorische achtergrond van deze teksten.

  • Inzicht in de schriftelijke nalatenschap van het Hittitische rijk

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

  • Schriftelijk tentamen bestaande uit: – korte open vragen over en vertaling van bestudeeerde Hittitische literatuur – vertaling ongeziene Hittitische tekstpassage: 60%

  • Participatie in college en maken opdrachten: 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het tentamen kan in zijn geheel worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te lezen literatuur zal te zijner tijd bekend worden gemaakt op Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Ivm het rooster: De colleges van dit vak zullen ook worden gevolgd door studenten die deelnemen aan het MA vak ‘The Written Legacy of the Hittites”.