Prospectus

nl en

Epigrafie van het spijkerschrift

Course
2023-2024

Toegangseisen

Lectuur Akkadisch.

Beschrijving

De student leert originele teksten uit de Oudbabylonische periode te lezen en zelf te kopiëren en de meest gangbare typen document te herkennen. Dit gebeurt door reeds gepubliceerde kleitabletten (administratieve teksten, contracten, brieven) uit de Böhlcollectie van het NINO te bestuderen, waar nodig aangevuld met digitale bronnen (CDLI).

Leerdoelen

De student

 • beschikt met deze cursus over kennis van de meest gebruikte vormen van Oudbabylonisch cursief spijkerschrift, de gebruikte maand- en jaarnamen en noteringen van gewichten, inhouds- en oppervlaktematen;

 • heeft inzicht in de verschillende formats van Oudbabylonische kleitabletten en hun chronologische plaats en de in deze teksten gebruikte sleutelwoorden;

 • heeft de vaardigheid Oudbabylonische kleitabletten te ontcijferen en (deels) te kopiëren.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, I.1e, I.2a, I.4a, V.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1, I.2, I.3, II.2, IV.3

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • Schriftelijke opdrachten (25%)

 • Werkstuk (75%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing

Werkstuk (100%)

Literatuurlijst

 • Jonathan Taylor, Tablets as artefacts, scribes as artisans. Pp. 5-31 in K. Radner and E. Robson (eds.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture. OUP 2011.

 • D. Charpin, Reading and Writing in Babylon, HUP 2010. Pp. 68-114, 115-153, 154-177.
  Overige lesstof wordt verstrekt door docent.

Voor deze cursus gebruiken we verder:

Tekenlijst

 • R. Labat en F. Malbran-Labat, Manuel d‘épigraphie akkadienne. 6e druk of later. Paris 1988-

Tekstpublicaties en bewerkingen:

 • W.F. Leemans, Old Babylonian Legal and Administrative Documents. TLB 1. Leiden 1954-1964.

 • W.F. Leemans, Legal and Economic Records from the Kingdom of Larsa. SLB 1 (2). Leiden 1954.

 • W.F. Leemans, Legal and Administrative Documents of the Time of Hammurabi and Samsuiluna (Mainly from Lagaba). SLB 1 (3). Leiden 1960.

 • R. Frankena, Altbabylonische Briefe. TLB 4. Leiden 1965.

 • R. Frankena, Briefe aus der Leidener Sammlung. Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung 3. Leiden 1968.

 • G.Th. Ferwerda, A Contribution to the Early Isin Craft Archive. TLB/SLB 5. Leiden 1985.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

-