Prospectus

nl en

Targum Aramaic

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bijbels Aramees.

Beschrijving

In dit college worden verschillende Hebreeuwse verhalen uit Genesis in de Aramese vertaling van Targum Onqelos gelezen en vergeleken met de Hebreeuwse grondtekst. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zgn. Palestijnse Targumim, Aramese vertalingen uit de periode van het Joods Palestijns Aramees. De Targumim zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van het gedachtegoed van de vroege rabbijnen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van naslagwerken kritisch om te gaan met de Aramese Targumim.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, III.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1, II.1, III.1

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • Mondelinge presentatie, met Powerpoint en/of handout over een zelfstandig bestudeerd hoofdstuk (25%)

 • Paper over het voor de presentatie geselecteerde hoofdstuk (75%)

Herkansing

Bij een onvoldoende voor mondelinge presentatie en/of paper krijgt de student één gelegenheid de paper te herzien (75%); de onvoldoende voor de mondelinge presentatie blijft echter staan.

Inzage en nabespreking

Voor de nabespreking van het werkstuk kan de student een afspraak maken met de docent.

Literatuurlijst

Naslagwerken en teksteditie:

 • E.M. Cook, A Glossary of Targum Onqelos (Leiden 2008).

 • G. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch (2e druk, Darmstadt 1960).

 • A. Sperber (ed.), The Bible in Aramaic, vol I.; The Pentateuch, according to Targum Onkelos (2e druk, Leiden, 1992).
  Kopieën uit Sperber worden op college verstrekt.
  Voorafgaand aan het schrijven van de paper tentamen dient in ieder geval de volgende literatuur te worden bestudeerd:

 • P.S. Alexander, “Jewish Aramaic Translations of the Hebrew Scriptures”, in M.J. Mulder (ed.),Mikra (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum II.1; Assen 1988), pp. 217-253.

 • E.M. Cook, “The Interpretation of the Hebrew Bible in the Targums”, in M. Henze (ed.), A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism (Grand Rapids 2012), pp. 92-117.

 • M. Klein, “The Preposition qdm (“before”): A Pseudo-anti-antropomorphism in the Targums”, Journal of Theological Studies 30. 2 (1979), pp. 502-507. ]

 • M. Klein, “The Translation of Anthropomorphisms and Anthropopathisms in the Targumim”, Vetus Testamentum Supplements 32 (1981), pp. 162-177.

 • M. Klein, “The Aramaic Targumim: Translation and Interpretation”, in: J. Krašovec (ed.), Interpretation of the Bible (Sheffield 1998), pp. 317-331.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

De opgegeven literatuur dient vóór de mondelinge presentatie al te zijn bestudeerd.