Prospectus

nl en

Animation, Comics, Graphic Novel

Course
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Strip en animatie hebben traditioneel een marginale rol toebedeeld gekregen in de film- en literatuurgeschiedenis. Voor literatuurliefhebbers gold strip heel lang als het genre dat bij uitstek niet literair werd gezien, terwijl de geschiedenis van de animatiefilm lang is behandeld als een voetnoot in de filmgeschiedenis. De laatste jaren is daar verandering ingekomen. Met de opkomst van de grafische roman (van Art Spiegelman, Marjane Satrapi, Alison Bechdel) en een golf van ambitieuze animatiefilms die serieuze thema’s aansnijden (zoals Fantastic Mr Fox (Anderson, 2009), Waking Life (Linklater, 2001), Inside Out (Docter, 2015) is er binnen de film- en literatuurwetenschap meer oog ontstaan voor de rijke geschiedenis van strip en animatie.

In deze cursus bestuderen we de geschiedenis, vertelstijlen en conventies van de strip en animatie. We kijken daarbij naar strips uit de drie belangrijkste tradities (de Franco-Belgische Bandes Dessinées, de Amerikaanse Comics en de Japanse Manga), en bestuderen zowel Amerikaanse populaire tekenfilm (Disney, Fleischer, Warner Brothers), Japanse Anime (Otomo, Ghibli), als surrealistische Tjechische poppenfilms (Svankmajer, Zeman) en hedendaagse avant-garde tekenfilms. Hierbij hebben we oog voor de specifieke conventies en verteltechnieken die in strip en animatie zijn ontwikkeld, de invloed die ze op elkaar hebben gehad en de intermediale relatie die ze hebben tot cinema en literatuur. We kijken naar het ontstaan van animatie en strip uit de visuele cultuur van de 19de eeuw (de zoetropes, toverlantaarns, fantasmagoria’s), bestuderen de opkomst van narratieve conventies van strip en animatie op de Sunday Pages (Krazy Kat, Little Nemo), zoals het gebruik van kaders, bladspiegel, tekstballonnen, en de opkomst van een specifieke tekenfilmesthetiek (in Alice in Cartoonland, Felix the Cat). We bestuderen strip- en tekenfilmgenres (de superheld, de funny animal, de jonge reporter), seinen, shonen en shojo in manga en anime, en bespreken tenslotte hoe de grafische roman en artistieke tekenfilm ontstonden uit de underground comix van de jaren zestig. Tijdens de cursus krijg je ook een introductie in verschillende wetenschappelijke benaderingen van strips en animatie, zoals media archeologie, narratologie, en cultural studies. Strips en films die (mogelijk) aan de orde komen zijn Art Spiegelmans Maus (1989), Marjane Satrapi’s Persepolis (2003) en Dave Gibbons en Alan Moore’s Watchmen (1986), en de films Pinocchio (Sharpsteen, 1940), Akira (Otomo, 1988) en Waking Life (Linklater, 2001).

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de student / kan de student:

  • kennis van de geschiedenis en ontwikkeling drie belangrijke strip- en animatietradities (Verenigde Staten, Europa, Japan);

  • inzicht in de manier waarop strip en animatie zijn ontstaan in een intermediale situatie;

  • kennis van de belangrijkste narratieve en semiotische conventies van strip en animatie zoals ze ontwikkeld zijn binnen de voornoemde tradities;

  • kennis van de belangrijkste narratologische en semiotische concepten die hen in staat stelt om strip en animatie systematisch te analyseren;

  • kennis van wetenschappelijke debatten over strip en animatie en inzicht in verschillende benaderingen van strip en animatie (media archeologisch, narratologisch, semiotisch, cultuurhistorisch, transmediaal);

  • zelfstandig een strip- en tekenfilm analyse maken, en daarover samenhangend en gestructureerd schrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Een take home tentamen dat bestaat uit drie essay-vragen van elk 750 woorden waar de student individueel aan werkt. Voor het take home tentamen krijgt de student twee dagen.

Weging

Take home tentamen 100%

Herkansing

De herkansing heeft hetzelfde format.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-