Prospectus

nl en

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten

Course
2023-2024

Ingangseisen

Deelname aan het seminar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald (60 EC).

Beschrijving

De bedoeling van deze cursus is het trainen van een voor de politieke filosofie onmisbare vaardigheid: het interpreteren van een politiek-filosofische klassieke tekst volgens de bepoefde hermeneutische methode van het begrijpen van de delen van de tekst uit het geheel en het geheel van de tekst uit de delen.

Leerdoelen

  • Conceptuele analyse

  • Logische argumentatie

  • Extrapolatie/toepassing op concrete politiek(-filosofische) problemen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Waarvan
contacturen: 32 uur
bestuderen van de stof: 124 uur
voorbereiden en schrijven eindwerkstuk: 124 uur

Toetsing

Eindpaper

Herkansing: grondige herziening eindpaper

Brightspace

Brightspace wordt vooral voor organisatorische doeleinden gebruikt.

Literatuur

John Locke, Two Treatises of Government, Peter Laslett (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster

Zie 'MyTimetable'