Prospectus

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Course
2023-2024

Beschrijving

Gemiddeld heeft één op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Leerkrachten zullen dan ook regelmatig te maken krijgen met leerlingen die zich anders ontwikkelen dan hun medeleerlingen. Bij deze leerlingen wordt gekeken naar vragen als ‘wat heeft dit kind nodig op school?’ en ‘wat zijn diens onderwijs- en ondersteuningsbehoeften?’. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signalering) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat:

  • De meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen vast te stellen (signaleren), op basis van nieuw verworven kennis over de kenmerken en oorzaken van deze problemen.

  • Te beschrijven hoe de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld.

  • Te beschrijven wat de mogelijkheden zijn om binnen de klascontext om te gaan met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

Van Lieshout, T. & Van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (derde, herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 978-90-368-1994-7.

De overige literatuur (wetenschappelijke artikelen) wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

De coördinator van het vak is: Carlijn Bergwerff .