Prospectus

nl en

Praktijk van kwalitatief onderzoek

Course
2023-2024

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. Tevens biedt de cursus studenten handvatten om kwalitatief onderzoek in een schoolcontext uit te voeren.
Studenten maken kennis met de belangrijke methoden van dataverzameling; kwalitatieve interviews, focusgroepen en participerende observatie. Hierbij wordt besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken (in de schoolcontext) deze met name geschikt zijn. Bovendien wordt behandeld wanneer kwalitatief onderzoek voorkeur heeft, wanneer kwantitatief onderzoek en wanneer beide elkaar kunnen aanvullen. Tevens komen de analysetechnieken aan bod waarmee kwalitatieve data verwerkt kunnen worden. Tot slot worden ethische vraagstukken die tijdens een kwalitatief pedagogisch onderzoek naar voren kunnen komen behandeld.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten op het juiste moment en op de juiste wijze kwalitatief pedagogisch onderzoek inzetten. Ze hebben inzicht in het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces, kunnen diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden inzetten in de schoolsetting en kunnen reflecteren op hun eigen aanpak van het onderzoek en ethische vraagstukken binnen het onderzoek.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges met praktische opdrachten erin verwerkt.

Toetsing

Eindpresentatie, peer-review en individuele reflectie.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bryman, A. (2021). Social Research Methods (6th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

NB In dit vak hoef je je niet in te schrijven voor een tentamen, omdat het wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Anja van der Voort. Zij is bij voorkeur per email bereikbaar.