Prospectus

nl en

Seminar BA2: Arts and culture I: Dutch Art and architecture before 1600

Course
2023-2024

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse

Beschrijving

In deze cursus staan de Nederlandse architectuur, beeldhouw- en schilderkunst en kunstnijverheid uit de periode voor 1600 centraal. Dit jaar ligt de nadruk op de architectuur en kunst van de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden, en hoe kunstenaars uit deze gebieden elders aan de slag gingen. In zes inleidende colleges krijg je aan de hand van enkele hoogtepunten een inleidend overzicht, waarin aandacht wordt besteed aan de geschiedkundige achtergronden, de belangrijkste centra van de Bourgondische kunst, de mensen rondom de hertogen, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en andere Vlaamse primitieven, de liefde voor emblematiek bij de Bourgondiërs en Habsburgers, en de Beeldenstorm. De korte excursie gaat naar Delft (gevel de Huyterhuis, collectie Prinsenhof, Oude en Nieuwe Kerk, zestiende-eeuwse huizen en hofjes); de dagexcursie naar Gouda (Goudse glazen) en Breda (grafmonumenten in de Grote Kerk). Voor beide excursies bereiden studenten een kort referaat voor. Dit inleidende deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Intussen kies je een onderwerp en schrijf je een onderzoeksplan dat gedurende het tweede deel van de cursus wordt uitgewerkt tot een werkstuk van 3000 woorden. Over dit onderwerp houd je een langer referaat, van c. 15 minuten.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio’s en periode

 • Inzicht krijgen in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunsthistorische methodes dienaangaande

 • Studenten leren een goede objectbeschrijving te maken

 • Studenten zoeken, selecteren en ordenen de relevante literatuur

 • Studenten leren een relatief grote hoeveel documentatie en informatie te verwerken

 • Studenten leren het kunsthistorische debat aangaande het gekozen onderwerp te analyseren en reflecteren daarop

 • Studenten leren een helder geformuleerd en beargumenteerd paper van circa 3000 woorden te schrijven met een heldere conclusie, exclusief noten en literatuurlijst

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 15 minuten te presenteren, visueel ondersteund met een PowerPointpresentatie, en leren adequaat te reageren op vragen en opmerkingen van de docent en medestudenten

 • Studenten leren feedback te geven op het werk van anderen

 • Samenwerken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tentamen deel 1.

 • Referaat excursies.

 • Referaat en werkstuk deel 2 van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur.

Weging

 • Tentamen deel 1: 25 %

 • Referaat excursies: 5 %

 • Referaat onderwerp werkstuk 10%

 • Werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur: 60 %.

Herkansing

Tentamen en werkstuk kunnen worden herkanst

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Te te lezen literatuur wordt in brightspace bekend gemaakt voor aanvang van de cursus

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Niet van Toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N/A