Prospectus

nl en

The Colonies in the Netherlands, the Netherlands in the Colonies.

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen toegangseisen.

Beschrijving

De afgelopen jaren heeft de erfenis van de koloniale geschiedenis een grote rol gespeeld in het publieke debat. Onder meer het slavernijverleden en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog hebben voor veel discussie gezorgd. Historici speelden een belangrijke rol in de nieuwe aandacht voor het koloniale verleden. In dit college willen we de balans opmaken door koloniale geschiedenis en Nederlandse geschiedenis bij elkaar te brengen, twee vakgebieden die lange tijd vaak los van elkaar zijn behandeld en in Leiden ook deels in verschillende secties zijn ondergebracht. Voor de geschiedenis vanaf 1600 tot het recente verleden vragen we ons af (1) welke betekenis de koloniën voor Nederland hebben gehad en hoe die de binnenlandse geschiedenis hebben beïnvloed én (2) welke invloed Nederland op de loop van de geschiedenis van de koloniën heeft gehad. Het college biedt een overzicht en wil ook de discussie tussen koloniale en Nederlandse geschiedenis verder stimuleren.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de afstudeerrichtingen met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en Globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verwerft kennis over de betekenis die de koloniën voor Nederland hebben gehad;

 • 5) verwerft kennis over de invloed die Nederland heeft gehad op de geschiedenis van de voormalige koloniën en daarmee over de rol die Nederland wereldwijd heeft gespeeld;

 • 6) leert nadenenken over de betekenis die de koloniën voor Nederland hebben gehad en de rol die Nederland in de koloniën heeft gespeeld;

 • 7) krijgt inzicht in de discussies die in Nederland over het (post)koloniale verleden worden gevoerd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van een schriftelijk tentamen met essayvragen.

Herkansing

Er is één herkansing op één tentamenmoment.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

 • Pieter Emmer and Jos Gommans, The Dutch Overseas Empire, 1600-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

 • Pepijn Brandon, ‘The Political Economy of Slavery in the Dutch Empire’, Comparativ 30: 5-6 (2020): 581-599 [https://www.comparativ.net/v2/article/view/3088]

 • Verdere literatuur voor vooral het tweede deel van het college zal bij begin van de reeks bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten Henk te Velde of Jos Gommans

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen