Prospectus

nl en

Biochemie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Basale biochemische principes en belangrijke biochemische technieken komen aan de orde. Verschillende technieken van eiwitzuivering worden toegepast. De eigenschappen en de kinetiek van enzymen betrokken bij de glycolyse dan wel bij afbraak van polysachariden wordt o.a. met spectroscopische technieken bestudeerd. De resultaten van de experimenten worden schriftelijk (verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel) en mondeling (presentatie) gepresenteerd.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunnen studenten:  
1. Basale biochemische technieken (chromatografie, dialyse,  gelektroforese, enzym-assay, kinetiekmeting, spectrofotometrie) uitvoeren met behulp van een gegeven protocol. 
2. Een bestaand biochemisch protocol aanpassen en toepassen in een eigen experiment.  
3. Uitleggen onder welke omstandigheden de scheidingstechnieken van eiwitten kunnen worden uitgevoerd en wat de mogelijkheden en beperkingen van de technieken zijn.  
4. Chemisch rekenen en bufferoplossingen maken en uitleggen hoe deze oplossingen werken.  
5. De basale werking van een enzym uitleggen.  
6. Uitleggen hoe verschillende eigenschappen van eiwitten (i.e. lading, polariteit, hydrofobiciteit) hun gedrag in basale biochemische technieken bepalen.  
7. De IUPAC-naam kunnen geven van een structuur van een klein organisch molecuul, en stereo-isomeren van organische moleculen kunnen herkennen.  
8. Benoemen welke enzymen betrokken zijn bij welke stap van de afbraak van polysachariden.  
9. Benoemen in welke hoofdklassen enzymen zijn ingedeeld en globaal welk type reactie elke klasse katalyseert.  
10. Een verslag schrijven in de vorm van een wetenschappelijk artikel.  

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Toets: weging 40%

  • Verslag LDH: weging 30%

  • Presentatie afbraak polysachariden: weging 20%

  • Labjournaal: weging 5%

  • Algemene indruk praktisch werk: weging 5%

Literatuurlijst

Syllabus, wetenschappelijke artikelen.
Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace en in LabBuddy.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coordinatoren: Prof.dr. J. Memelink
Email: Prof.dr. J. Memelink

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Maximaal aantal deelnemers: 85