Prospectus

nl en

Romantics and revolutionaries

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De negentiende eeuw is ver weg en tegelijkertijd dichtbij, verdwenen en nog overal zichtbaar. De negentiende eeuw was een eeuw van verandering, waarin op politiek, religieus en maatschappelijk vlak ongelooflijk veel verschuivingen plaatsvonden. Nederland veranderde in een monarchie, leverde strijd tegen België, kreeg in 1848 een liberale grondwet en transformeerde in een koloniale macht van formaat. Aan het begin van de negentiende eeuw voeren er nog trekschuiten door Nederland, terwijl rond 1900 de eerste auto’s in het straatbeeld verschenen. In deze cursus verdiepen we ons in deze historische periode. Na een reeks inleidende colleges over de verwevenheid van geschiedenis en literatuurgeschiedenis lezen we een reeks bekende en minder bekende literaire werken, van Rhijnvis Feith met zijn sentimentalistische briefroman Ferdinand en Constantia (1785) tot de feministische roman Hilda van Suylenburg (1897) van Cécile de Jong van Beek en Donk, van de reisverhalen van Jacob Haafner die aan het eind van de negentiende eeuw India bereisde tot* Goena goena* (1887) van P.A. Daum, van de brieven van De Schoolmeester tot de gedichten en verhalen van François HaverSchmidt en Justus van Maurik. En wat te denken van de recent ‘herontdekte’ roman Een revolverschot (1911) van Virginie Loveling? Niet alleen onderzoeken we wat de auteurs met hun werken nastreefden, hoe ze in hun cultuurhistorische context gelezen moeten worden en hoe ze zich verhielden tot het debat tussen autonomie en engagement, gender en kolonialisme, we vragen ons ook af wat de relevantie en actualiteitswaarde van deze teksten kan zijn voor onze huidige tijd en hoe we ze onder de aandacht kunnen brengen van nieuwe generaties lezers.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • heeft de student een goed en chronologisch beeld van de Nederlandse literatuur van 1780-1900;

 • heeft de student kennis van de voornaamste (cultuur)historische ontwikkelingen in deze periode;

 • heeft de student aan de hand van artikelen en literatuurgeschiedenissen kennis opgedaan van verschillende benaderingen en invalshoeken in de letterkundige neerlandistiek en weet de student wat er komt kijken bij het schrijven van een literatuurgeschiedenis en processen van canonvorming;

 • heeft de student kennis van recent onderzoek naar de achttiende en negentiende eeuw;

 • kan de student een werkcollege faciliteren waarin de eigen casus centraal staat en tijdens een ander college als kritische referent optreden;

 • heeft de student geoefend met populariserend en creatief schrijven over historische teksten;

 • heeft de student kennisgemaakt met de archieven van enkele prominente auteurs;

 • heeft de student leren nadenken over manieren om oude teksten nieuwe relevantie te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Gastcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • Multimediaal eindwerk + schriftelijke verslaglegging (60%)

 • Actieve participatie in het college (10%)

 • Referaat, mondelinge presentatie (30%)

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst, in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Algemene werken

 • Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam 2009.

 • Rick Honings & Lotte Jensen, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18e en 19e eeuw. Amsterdam 2019.

 • Marita Mathijsen, L. De lezer van de negentiende eeuw. Amsterdam 2021.

 • Anne Doedens, Yolande Kortlever & Liek Mulder, Geschiedenis van Nederland. Het verhaal van prehistorie tot heden. Zutphen 2014.

 • Friso Wierlenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden. Amsterdam 2014.

Primaire en secundaire literatuur
De literatuurlijst wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.