Prospectus

nl en

From Boekengids to Booktok: Theory and practice of literary bookreviewing

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

‘Als ik voor een keer zes ballen kon geven, deed ik het’, liet NRC-criticus Thomas de Veen op Twitter weten over de roman Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje. Haar eerdere boek, De herinnerde soldaat, was volgens de website Tzum een bestseller geworden ‘dankzij een verlate recensie van De Veen’. Dat is een interessante waarneming: is de literaire criticus in de 21e eeuw nog altijd zo machtig dat hij of zij een boek met een lovende recensie tot een bestseller kan maken? En: wat is de impact van de toekenning van ‘ballen’ en van sociale media in dat proces?

Literaire kritiek kan allerlei vormen aannemen: van tiktok-aankondingingen of korte feitelijke signaleringen tot interviews of uitgebreide analyses waarin een boek, de auteur, of een literaire trend in zijn context wordt geplaatst, beschreven en beoordeeld. Dit college houdt zich op verschillende manieren bezig met de theorie en praktijk van de literaire kritiek. We zullen artikelen lezen en spreken over de meer ‘traditionele’ discussiepunten in de kritiek, zoals de taak en het functioneren van de kunstcriticus, maar ook over recente ontwikkelingen en de waarde van academische letterkundige expertise voor een breder publiek. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de literaire kritiek – en breder: in de kunstjournalisiek? Hoe spelen het veranderende medialandschap en de opkomst van nieuwe media, met weer heel andere doelgroepen dan de traditionele kritiek, daarin een rol? Is er sprake van een nieuwe fase van de kritiek? Hoe herhalen de discussies over de taak en het functioneren van de criticus zich zich in onze tijd?

De cursus behandelt een aantal theoretische modellen (o.m. uit de literatuurwetenschap en uit de taalbeheersing) voor de analyse en evaluatie van deze besprekingen. Die modellen worden vervolgens toegepast bij onderzoek naar actuele voorbeelden van kunstkritiek en bij het zelf samenstellen van een literaire bijlage.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ben je vertrouwd met (internationale) actuele discussies rond literatuurkritiek;

 • ken je enkele belangrijke actuele theoretische benaderingswijzen van literaire kritieken;

 • kun je zelf, tegen een strikte deadline, recensies schrijven van nog nauwelijks besproken literair werk;

 • heb je kennisgemaakt met de beroepspraktijk van de recensent.

 • kun je een gefundeerde discussie voeren over de inhoud, vorm en functie van literatuur en de literaire kritiek;

 • kun je schriftelijk een geïnformeerd, genuanceerd en overtuigend eigen oordeel vellen of probleemstelling formuleren over een actuele literaire tekst in gangbare journalistieke genres.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Gastcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • Literaire bijlage (30%)

 • Individueel portfolio en theoretische reflectie (70%)

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst, in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

 • [selectie uit] H. Invernizzi et. al., Leren recenseren. Coutinho, 2009.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

N.v.t.