Prospectus

nl en

Talen van de Wereld

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Binnen de taalwetenschap worden basisbegrippen gehanteerd die het mogelijk maken om te spreken over verschijnselen die in taal gebruikelijk zijn en die het ook mogelijk maken deze verschijnselen te herkennen. In deze cursus leer je hoe je betrouwbare (meta-)informatie vindt over een scala van talen, waaronder de genealogische en/of typologische classificatie van talen, socio-historische informatie, alsook hoe vitaal of bedreigd deze talen zijn. Door te leren over verschillende taalkundige onderwerpen en regio’s worden studenten ook voorbereid op de keuze voor een track in het tweede jaar. Op basis van een aantal (vooral niet-Europese) talen worden opvallende taalkundige verschijnselen behandeld, zoals bijvoorbeeld transitiviteit, ergativiteit en morfologische complexiteit.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:

  • basisconcepten in de taalwetenschap toepassen op verschillende taalstructuren;

  • een basisbeschrijving geven van de taaldiversiteit in de wereld, waaronder ook de genealogische en typologische classificaties;

  • betrouwbare informatie vinden over verschillende talen in de wereld (bijvoorbeeld over hun classificatie, hun vitaliteit, hun taalkundige structuren, de socio-historische informatie, en bibliografieën);

  • een aantal specifieke kenmerken herkennen en beschrijven van de gebieden die in de cursus aan bod komen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een tussentoets halverwege het semester en een schriftelijk eindtentamen.

Weging

Tussentoets (25%)
Eindtentamen (75%)

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de tentamens.

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer, kan het eindtentamen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Pereltsvaig, Asya (2021). Languages of the World: An Introduction, third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Inschrijven

NB: Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap worden voor de cursussen in semester 1 door de Onderwijsadministratie ingeschreven.

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.