Prospectus

nl en

Research into Law in the Society. Using Social science research and methods into law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law

Beschrijving

Dit vak schenkt gericht aandacht aan empirische onderzoeksvaardigheden. Tijdens de seminars spreekt een reeks gastdocenten met de studenten over hun onderzoek naar recht en samenleving. Via hun bijdragen over hun onderzoek komen studenten in aanraking met het recht in actie.

Daaromheen leren de studenten de begrippen, principes en methoden van empirisch onderzoek kennen. Zoals de fasen van de empirische cyclus: ontwerpen, verzamelen, analyseren en evalueren, en het nut van verschillende methoden afwegen. Heel belangrijk is ook het wetenschappelijk bewijs kritisch leren te beoordelen. Via de gastdocenten kunnen studenten tevens met senior onderzoekers van gedachten wisselen over die onderzoeksmethoden.

In praktische zin zal dit vak studenten tevens voorbereiden op onderdelen/vakken zoals een onderzoeksassistent(schap) en Stage Rechtspraktijk. Dit vak valt dan ook zowel binnen de HC Law thema's ‘Vaardigheden en competenties’ als die van ‘Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie’.

Belangstellende ba Criminologie studenten moeten er rekening mee houden dat zij diverse onderdelen en facetten van dit vak al hebben gehad of nog krijgen in en bij verschillende vakken van hun ba Criminologie – dit natuurlijk mede afhankelijk van of zij 2e dan wel 3e jaars student zijn.

Leerdoelen

Na dit vak zijn studenten in staat kritisch andermans onderzoek te evalueren, en een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven.

Dit vak heeft als doel gericht aandacht te schenken aan empirische onderzoeksvaardigheden en hetgeen daarbij (allemaal) komt kijken.

Na de zeven weken zijn studenten in staat om een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven en kritisch andermans onderzoek te evalueren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven. De student:

 • Is bekend met de (basis-)begrippen, principes en methoden van empirisch onderzoek.

 • Heeft inzicht in de empirische cyclus (van onderzoek doen), en kan afwegingen van iedere stap uitleggen met voorbeelden.

 • Kan met (senior) onderzoekers van gedachten wisselen over onderzoeksmethoden.

 • Kan de onderzoeksmethoden en resultaten van wetenschappelijke publicaties evalueren.

 • Kan, mede gebaseerd op een academische discussie, een onderzoeksvraag ontwerpen.

 • Kan een basaal voorstel ontwerpen voor empirisch onderzoek naar recht in actie.

Onderwijsvormen

Wij zullen 7 interactieve seminars hebben.
In de meeste weken komt dan tevens een onderzoeker werkzaam binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid aan het woord over zijn of haar onderzoek naar het recht in actie.

Per seminar bestuderen wij een bijpassend deel theorie en methodologie.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Periode

Het vak is in 23-24 in blok 2 op de woensdagen van 17:00-20:00 uur.

Toetsing

 • Keuzeopdracht: 30%

 • Eerste opzet onderzoeksvoorstel: 20%

 • Eindopdracht: definitieve versie onderzoeksvoorstel: 50% .

Inleverprocedure via Brightspace, waarmee automatisch voor plagiaat wordt gecontroleerd.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt en deels ook verstrekt via Brightspace.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

14-24 studenten

Contact

 • Vakcoördinator: mr. drs. K. Heidary

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag-vrijdag 09.00 – 17.00.

 • E-mail: k.heidary@law.leidenuniv.nl k.heidary@law.leidenuniv.nl-> slechts voor vakinhoudelijke vragen

 • Secretariaat Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl. Bij organisatorische vragen dient contact te worden opgenomen met HC Law.