Prospectus

nl en

Themaweek Gezondheidszorg en Beroepsoriëntatie

Course
2023-2024

Let op: voor deze themaweek apart kun je geen studiepunten halen. Het voldoende afronden van beide themaweken (Gezondheidszorg en Beroeporiëntatie en AI & Technologie) levert drie studiepunten op.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

Vroege oriëntatie op de toekomstige beroepen na de bachelor en master geneeskunde is belangrijk voor studenten geneeskunde om de breedte van het vakgebied inzichtelijk te krijgen, en ook de verschillende benaderingswijzen door verschillende soorten artsen. Hierbij hoort uiteraard ook een goed zicht op de gezondheidszorg in het algemene: hoe ziet dat eruit, hoe werkt het en welke keuzes zijn er?
Deze week kent enkele meer kennisgerichte onderdelen (hoorcollege/kennisclip) maar de nadruk ligt op de eigen ontdekkingstocht, het leren kennen van het werkveld, reflectie daarop en op de persoon van de student (drijfveren, persoonlijkheid, motivatie, en eigen waarden)

Leerdoelen

  1. Kan de rol en benaderingswijze van de arts in de verschillende lijnen (0e, 1e, 2e) in de gezondheidszorg in Nederland uitleggen
  2. Ervaart (een beeld en gevoel) de verschillen in rol en benaderingswijze tussen de verschillende lijnen (0e, 1e, 2e) binnen de gezondheidszorg in Nederland
  3. Ervaart het gevoel een keuze binnen de toekomstige loopbaan te hebben, en ziet het als een ‘ontdekkingstocht’ binnen ‘een leven lang leren’
  4. Beschrijft drie mogelijke levenspaden na de geneeskunde opleiding
  5. Kan verschillende artsenberoepen vergelijken op basis van verschillende kenmerken van het beroep zoals werktijden, populatie, samenwerking, setting, dagelijkse routine, status, opleidingsmogelijkheden, maatschappelijke behoefte
  6. Verkent eigen persoonlijke kenmerken, zoals waarden en normen, overtuigingen, opvattingen, persoonlijkheid en intrinsieke drijfveren in relatie tot toekomstige beroepen.
  7. Is in staat om de organisatie en financiering van de gezondheidszorg uit te leggen

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege/kennisclips

  • Werkcollege(s)

  • Zelfstandig/ in groepje opdrachten uitvoeren

Toetsing en Weging

Toesting vindt plaats door middel van aanwezigheid en actieve participatie bij (groeps)opdracht en werkgroep, én op basis van de eindopdracht/portfoliopdracht.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

TGB1@lumc.nl

Opmerkingen