Prospectus

nl en

Introduction to Internet Law

Course
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wat is toegestaan op Internet? Moet je je op Internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? In dit vak staat de regulering van het internet en daaraan verwante digitale technologieën centraal. Aan bod komen juridische vragen als: hoe handhaven we het auteursrecht op internet? Hoe beschermt Facebook onze privacy? Mag de politie de computers van verdachten hacken? Naast uitleg over hoe bepaalde technologie werkt, zal worden ingegaan op een aantal specifieke vormen van wet- en regelgeving waarmee het internet gereguleerd kan worden en welke consequenties dit heeft. Aan de hand van actuele onderwerpen zoals privacy en de bescherming van persoonsgegevens, strafrecht en cybercrime, en e-commerce leren studenten hoe het recht ook op het internet geldt.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kan de student:

 • Herkennen en analyseren van vraagstukken die zich voordoen op het gebied van de regulering van het internet. Het betreft concrete onderwerpen als auteursrecht, privacy, cybercrime en e-commerce.

 • Toepassen van verschillende reguleringsmodaliteiten in een internetcontext

 • Begrijpen wat de belangrijkste juridische leerstukken online zijn.

 • Kritisch reflecteren op de mogelijkheden en onmogelijkheden van internetregulering.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Docent(en): dhr. Prof.mr.dr.ir. B.H.M. Custers, dhr. Prof.dr.mr. G.J. Zwenne, dhr. dr. H.C. Lahmann, dhr. A. Sears en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

 • Responsiecolleges zijn interactieve hoorcolleges waarvoor aanwezigheid verplicht is. Inschrijven via uSis is vereist (de colleges zijn daarom opgenomen als werkgroep in MyStudymap/uSis).

Inschrijving en deelname aan de interactieve hoorcolleges is verplicht. Het is toegestaan om, na goedkeuring van de coördinator, maximaal 2 bijeenkomsten te verzuimen.
Iedere bijeenkomst bevat essentiële informatie om u te helpen bij de voorbereiding op het tentamen. De werkgroepen worden niet opgenomen of gestreamd.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (kennistoets)

Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Brightspace-omgeving Inleiding Internetrecht

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Gebruik wetboeken

Aanbevolen studiemateriaal Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. prof. mr. dr. ir. B.H.M. Custers

 • Werkadres: KOG , Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • E-mail: b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Minorstudenten hebben voorrang bij de inschrijving, zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in uSis. Wanneer minorstudenten verzuimen op tijd in te schrijven vervalt deze voorrang.