Prospectus

nl en

Geavanceerde Onderwerpen in de Besliskunde (BM)

Course
2024-2025

Toegangseisen

Aangezien de student zelf kan kiezen welke onderwerpen hij doet, wisselt dit per student. Op de site van het vak is een overzicht te vinden wat de benodigde voorkennis per hoofdstuk is. Deze betreft hoofdstukken uit de andere besliskundevakken, dus Combinatoriek en Optimalisering, Discrete Besliskunde en Stochastische Besliskunde.

Beschrijving

In dit vak komen verscheidene onderwerpen aan bod. Deels biedt het een verdieping op eerder opgedane kennis, en deels biedt het nieuwe onderwerpen om kennis mee te maken. Sommige onderwerpen zijn toepasbaar in het bedrijfsleven en geven manieren om optimale oplossingen te vinden voor specifieke problemen, andere onderwerpen zijn van meer theoretische aard. Onderwerpen die je onder andere kunt doen zijn:

  • Onderwerpen in de Grafentheorie, waaronder matrixrepresentaties, vlakke en duale grafen, kleurproblemen, gewogen en ongewogen koppelingen in bipartiete en niet-bipartiete grafen, bomen.

  • Netwerkoptimalisering.

  • Matroïden, een algemene theorie over het begrip onafhankelijkheid.

  • Voorraadtheorie en algemene beslissingstheorie waarbij beslissingen moeten worden gemaakt terwijl je te maken hebt met stochastische omstandigheden.

  • Knapzakprobleem.

  • Betrouwbaarheidstheorie, waarin systemen worden bestudeerd met componenten die kunnen uitvallen.

  • Lineaire optimalisering en speciale oplossingsmethoden.

  • Niet-lineaire optimalisering.

Leerdoelen

Verdieping in de modellen van de mathematische besliskunde.

Rooster

Het vak staat niet geroosterd, omdat dit vak zelfstudie is.

Onderwijsvorm

Het is een zelfstudievak. Je mag zelf, in overleg met de docent, kiezen welke hoofdstukken je interessant vindt en daarvan op eigen gelegenheid de opgaven maken en inleveren. Er is dus geen hoorcollege of werkcollege, maar vragen stellen kan natuurlijk wel.

Evenmin is geen inschrijving via MyStudyMap nodig, en er is geen Brightspace pagina.
Voor meer informatie, zie de website van het vak: https://sites.google.com/view/geavanceerdebesliskundeleiden/home

Toetsing en weging

Praktische oefening in de vorm van het maken van opgaven.
Afsluitend mondeling tentamen, op afspraak.

Literatuurlijst

Een dictaat dat te vinden is op de website van het vak.
Dit dictaat wordt in principe regelmatig geüpdatet.

Inschrijven

Inschrijving geschiedt niet via MyStudymap.
Voor meer informatie over inschrijven voor dit vak, zie website van het vak.

Contact

E-mail: bk4leiden@gmail.com

Opmerkingen