Prospectus

nl en

Tweedetaalverwerving: Didactiek

Course
2024-2025

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college Taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college leren studenten verschillende principes van didactiek bij het leren van een tweede/vreemde taal. Welke vormen van instructie hebben zin? En welke factoren spelen daarbij een rol? Bovendien gaan we in op de aspecten van evaluatie en beoordeling van taalvaardigheid. Hoe kun je op een zinnige en eerlijke manier taalvaardigheid meten? Uiteindelijk schrijven studenten een (onderzoeks)verslag over de praktijk van tweedetaaldidactiek.

Leerdoelen

 • Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van de didactiek van tweedetaalverwerving.

 • Het leren formuleren van (tentamen)vragen over hoofd- en bijzaken binnen de verschillende componenten van tweedetaalverwerving.

 • Het reflecteren op eigen ervaringen met taalleermethoden om deze te kunnen delen en relateren aan de literatuur.

 • Het lezen van en discussiëren over taaldidactisch onderzoek.

 • Het leren uitvoeren van (een onderdeel van) taaldidactisch onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen

 • Verslag

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen.

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen (50%)

 • Verslag (50%)
  Het eindcijfer van de cursus is een gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij als aanvullende eis geldt dat het tentamen voldoende (5,5) moet zijn.

Herkansing

Het tentamen mag herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Loewen, S. (2020). Introduction to instructed second language acquisition. (2nd edition). New York/London: Routledge.

 • Onderzoeksartikelen tba

Inschrijven

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier [vinden] (https://www.student.universiteitleiden.nl/je-opleiding/vakken-en-toetsen/inschrijven/geesteswetenschappen/nederlandkunde-dutch-studies-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=nederlandkunde-dutch-studies-ba#tab-1)

For the registration of exchange students contact Humanities International Office.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Geen.