Prospectus

nl en

Tweedetaalverwerving: Verdieping

Course
2024-2025

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Nederlandse Taalkunde of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college verwerven de studenten zich aan de hand van publicaties een overzicht van de invloed van verschillende (individuele) aspecten op het tweedetaalverwervingsproces en verdiepen zij zich in een of meerdere thema’s, bijvoorbeeld de invloed van de moedertaal en de invloed van taalaanleg. Elke week staan één of twee publicaties centraal. Alle deelnemers beantwoorden daar van te voren vragen over, zodat ze tijdens de colleges actief mee kunnen discussiëren over de wetenschappelijke vraagstukken die aan de orde komen. Een (of meer) deelnemer(s) houdt een referaat, ondersteund met powerpoint, waarin de publicatie zelf en de huiswerkvragen aan de orde komen, en waarin discussiepunten zijn opgenomen.

Leerdoelen

 • Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving.

 • Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.

 • Het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten.

 • Het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Referaat

 • Participatie

 • Schriftelijk open-boek-tentamen met essayvragen

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen.

 • Referaat (20%)

 • Participatie (10%)

 • Schriftelijk open-boek-tentamen met essayvragen (70%); voor het tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Herkansing

 • Het tentamen mag een keer herkanst worden, het referaat niet.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier [vinden] (https://www.student.universiteitleiden.nl/je-opleiding/vakken-en-toetsen/inschrijven/geesteswetenschappen/nederlandkunde-dutch-studies-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=nederlandkunde-dutch-studies-ba#tab-1)

Aanmelden Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.