Prospectus

nl en

Translation Studies

Course
2024-2025

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

In de cursus Vertaalwetenschap - geschikt voor alle studenten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen - leer je vertaalde (literaire) teksten met het Nederlands als bron- of doeltaal theoretisch en met een open oog voor de vertaalpraktijk te benaderen en taal- en cultuurverschillen te analyseren. De inleidende colleges behandelen de geschiedenis en theorievorming van het vertalen vanaf de Klassieke Oudheid en de bijbel tot heden aan de hand van het handboek Vertalen in de Nederlanden: Een cultuurgeschiedenis (2021). Je leert vertaalopvattingen te herkennen met behulp van Denken over vertalen: Tekstboek vertaalwetenschap (2014) en Duoteksten: Inleiding tot vertaling en vertaalstudie (2005) en je analyseert vertalingen van liedjes zoals Beatle-songs in het Nederlands, poëzie, toneel en jeugdliteratuur. Op excursie maak je kennis met het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam en tijdens gastcolleges ontmoet je diverse ervaringsdeskundigen, onder wie de auteur van Cervantes & co. In plaats van voetnoten (2000). Een van deze gastcolleges bevat reflectie op ‘vervreemding’ en ‘toe-eigening’ aan de hand van vertalingen in het Nederlands en in andere talen van buiten-Europese literatuur.

De docent van de cursus maakt gebruik van verschillende activerende werkvormen; zo wordt er gediscussieerd in ‘vissenkommen’ en delen de studenten hun inzichten met elkaar tijdens ‘puzzelstukjes’. Al die vormen maken van de cursus Vertaalwetenschap een interactieve leerweg.

De cursus sluit af met een presentatie van je onderzoek op het gebied van Vertaalwetenschap, die resulteert in een paper. Bij dat onderzoek kan het gaan om de bestudering van vertalingen in modern Nederlands van literatuur uit oudere taalfasen van het Nederlands of om recente vertalingen vanuit het Nederlands naar een andere (moeder)taal of vice versa.

Leerdoelen

Na afloop van dit college kun je:

 • Op niveau reflecteren over de belangrijkste historische en moderne theorieën op het gebied van de Vertaalwetenschap

 • Op niveau reflecteren over de relatie tussen theorie en praktijk van het vertalen

 • Vertaalstrategieën herkennen en toepassen aan de hand van verschillende theorieën

 • Vertalingen van oudere Nederlandse (literaire) teksten naar het modern Nederlands of van het modern Nederlands naar een andere doeltaal en vice versa analyseren

 • Mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen van zelfstandig onderzoek op het gebied van theorie en praktijk van vertalen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Discussie, opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Mondelinge presentatie tijdens een studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk lager dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan de herkansing gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Nadat het werkstuk is beoordeeld kan het worden ingezien bij de docent. Hiervoor zal een tijdstip worden afgesproken.

Literatuurlijst

 • Dirk Schoenaers [e.a.], Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis. Amsterdam: Boom, 2021. (via collegeplank in de UB)

 • Ton Naaijkens [e.a.] (red.), Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. 1e druk. Nijmegen: Vantilt 2004; of 2e, herz., geactualiseerde en uitgebreide druk. Nijmegen: Vantilt, 2010.

 • Willy Vandeweghe, Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie. 2e, herz. druk. Gent: Academia Press, 2005.

 • Barber van de Pol, Cervantes & co. In plaats van voetnoten. 2e dr. Amsterdam: Querido, 2015 (aanschaffen).

 • Frans Blom & Olga van Marion, Spaans toneel voor Nederlands publiek. Hilversum: Verloren, 2021.

 • Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London/New York 1995 (reprint 2004), Hfdst. 1, ‘Invisibility’, p. 1-42 en 314-316. Toegankelijk via website: https://bibleandbookcenter.com/get/ebook.php?id=ha2ffpkivjQC
  Alle andere literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

N.v.t.