Prospectus

nl en

MA-scriptieseminar Moderne Nederlandse Letterkunde

Course
2024-2025

Toegangseisen

Een of enkele specialisatievakken van de MA Neerlandistiek. Het seminar is bedoeld voor studenten die hun MA-scriptie schrijven aan het einde van hun masterprogramma.

Beschrijving

Ter voorbereiding op en ter ondersteuning van het schrijven van de scriptie nemen studenten deel aan het MA-scriptieseminar.

  • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 1 schrijven zich in voor het MA-scriptieseminar van hun specialisatie, maar er vinden geen bijeenkomsten in groepsvorm plaats. In plaats daarvan nemen zij deel aan de workshops van het facultaire scriptieseminar, waarvoor zij zich apart dienen aan te melden.

  • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 2 volgen verplicht het seminar dat door de opleiding wordt georganiseerd. Voor de start van het semester wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Invulling van het seminar verschilt per specialisatie en wordt vooraf met de studenten gecommuniceerd via mail of Brightspace. Zonder deelname aan het gehele seminar worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Leerdoelen

Het scriptieseminar helpt studenten met de volgende leerdoelen met betrekking tot de scriptie:
1. Het opzetten van een heldere onderzoeksopzet en onderzoeksvraag (in overleg met de begeleider van de scriptie).
2. Het vastleggen van een realistisch schrijfschema en haalbare deadlines.
3. Inzicht verwerven in de opzet en uitwerking van een MA-scriptie, om deze te kunnen toepassen in de eigen scriptie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Niet van toepassing

Literatuurlijst

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht. Dit geldt voor zowel studenten die hun MA-scriptie schrijven in semester 1 als studenten die hun MA-scriptie schrijven in semester 2. In beide semesters moet de eindversie van de scriptie namelijk geüpload worden in de bijbehorende Brightspacemodule.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor algemene vragen kan contact op worden genomen met de studieadviseur

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Raadpleeg voor het proces omtrent de MA-scriptie ook Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties).
In de collegevrijeperiode tijdens de zomermaanden en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding. Indien er sprake is van een herkansing, dienen studenten afspraken te maken over de begeleiding met hun begeleider.