Prospectus

nl en

Masterminds Challenge C2012

Course
2024-2025

Toegangseisen

Beschrijving

De MasterMinds Challenge (MMC) wordt in het derde en laatste jaar van de opleiding Geneeskunde gevolgd. In jaar 3 (Oudste coschap stage, Wetenschapsstage, Keuzeruimte), waar iedere student zijn eigen traject uitzet en volgt, wordt er tijdens de MMC in groepen aan een eindproduct gewerkt. Gezamenlijk zet je je als groep in voor en creëer je een eindproduct op basis van de aanwezige kennis, het creatieve denken, de vindingrijkheid en het netwerk van de groep. Daarnaast speelt interprofessioneel leren een belangrijke rol gedurende de MMC. De MMC vormt als het ware een feestelijke afsluiting van de opleiding Geneeskunde.
De student bekijkt een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven, te denken aan:

 • micro- (patiënt), meso- (gezondheidsinstelling) en macroniveau (overheid, maatschappelijke ontwikkelingen)

 • diverse professies in de zorg (bijv. medisch specialisten, eerstelijnszorg, apothekers, verpleegkundigen)

 • verschillende invalshoeken, zoals juridisch, ethisch, politiek, economisch, sociaal

 • diverse (actuele) thema’s in de zorg, zoals veiligheid, kwaliteit, financiën, organisatiestructuur

Criteria MasterMinds Challenge

De MasterMinds Challenge:

 • stelt de studenten in staat interprofessioneel te leren.

 • stelt de studenten in staat hun aanwezige kennis, hun creatieve denken, hun vindingrijkheid en hun netwerk in te zetten.

 • laat studenten in teamverband samenwerken.

 • stelt de student in staat te reflecteren op eigen aandeel in het groepsproces.

De begeleider…

 • draagt een of meerdere actuele, relevante vraagstukken aan.

 • geeft een presentatie over het vraagstuk of het thema waarin de vraagstukken vallen.

 • beoordeelt de presentaties en verslagen met de aangedragen oplossingen.

Leerdoelen

De student:
1. werkt in teamverband op constructieve wijze samen met medestudenten aan een vraagstuk. (samenwerker)
2. werkt binnen de gegeven randvoorwaarden (tijd, bronnen, groep) aan het eindproduct. (organisator)
3. selecteert relevante informatie uit betrouwbare, wetenschappelijke bronnen. (academicus)
4. is transparant in het gebruik van deze informatiebronnen. (academicus)
5. presenteert de bevindingen duidelijk, inhoudelijk correct en volledig. (academicus)
6. reflecteert op het eigen aandeel in het groepsproces en zijn bijdrage aan het groepsproduct. (beroepsbeoefenaar)

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Groepsopdracht, groepsverslag en presentatie, individuele opdracht.

Toetsing en weging

Tijdens de MasterMinds Challenge (MMC) worden er twee onderdelen beoordeeld:
1. reflectie op het groepsproces
2. het product, bestaande uit een verslag
*Het eindoordeel is onvoldoende of voldoende (O,V).

Literatuurlijst

Inschrijven

Contact

Via mastermindschallenge@lumc.nl

Opmerkingen