Prospectus

nl en

Mondelinge Taalvaardigheid I (MTVI)

Course
2009-2010

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

Grammaire et vocabulaire (Outils)
Luister- en spreekvaardigheid (Oral)
Toegepaste fonetiek
Logigram (verplicht in zelfstudie)

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Literatuur

 • J. Girardet, L. Frérot, Panorama 3, Livre de l‘élève, CLE International, Paris 1997, ISBN 209 033732-X

 • J. Girardet,Panorama 3, Cahier d’exercices, CLE International, Paris 1997, ISBN 209 033732-X

 • Greidanus, e.a.,_ Le mot qu’il faut_, 2 delen, Wolters-Noordhoff, Groningen 6e druk, 2003

 • J.F. Matter, Uitgesproken Frans, De Werelt, Amsterdam 1990 + cassette
  de Dominique Abry & Marie-Laure Chalaron : 350 exercices de phonétique (cd’s niet aanschaffen).
  Uitgever: Hachette (1994), serie ‘Exerçons-nous Langue’ : Français; ISBN-10: 2010205502 ISBN-13: 978-2010205507

Toetsing

Luistervaardigheid

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (Compréhension orale)

 • Schriftelijke weergave van nieuwsbericht (Transcription)

Spreekvaardigheid

 • Mondeling tentamen: beantwoorden van open vragen (Expression orale)
  N.B.: 10% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van het ‘contrôle continu’ d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties en voorbereiding.

Tentamens en weging MTVI
Oktober: tests diagnostiques (géén ects)

December/januari:
a) MC luistertoets (factor 2);
b) transcriptie (factor 1);
c)spreekvaardigheidstoets (factor 3).

Maart: herkansing

Compensatieregeling: In principe moet voor elk onderdeel een voldoende gehaald worden, d.w.z. 5.5. Voor één onderdeel mag een 5 (en niet lager) gecompenseerde worden door andere onderdelen.

Informatie

k.sanchez@hum.leidenuniv.nl