Prospectus

nl en

Mondelinge Taalvaardigheid II (MTVII)

Course
2009-2010

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

Grammaire et vocabulaire (Outils)
Luister- en spreekvaardigheid (Oral)

Logigram (verplicht in zelfstudie)

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Luistervaardigheid: B2
Spreekvaardigheid: B2
(Zie Opleidingsdoelen 1.4.2.)

Literatuur

Zie mondelinge taalvaardigheid I

Toetsing

Luistervaardigheid

  • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (Compréhension orale)

  • Schriftelijke weergave van nieuwsbericht (Transcription)

Spreekvaardigheid

*Mondeling tentamen: beantwoorden van open vragen (Expression orale)
N.B.: 10% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van het ‘contrôle continu’ d.w.z: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties en voorbereiding.

Tentamens en weging MTVII
Mei/juni:
a) Spreekvaardigheidstoets (factor 3);
b) MC luistertoets (factor 2);
c) Transcriptie (factor 1).

Compensatieregeling: In principe moet voor elk onderdeel een voldoende gehaald worden, d.w.z. 5.5. Voor één onderdeel mag een 5 (en niet lager) gecompenseerde worden door andere onderdelen.

Informatie

k.sanchez@hum.leidenuniv.nl