Prospectus

nl en

Frans: Mondelinge taalvaardigheid III (MTVIII)

Course
2009-2010

In dit college worden de receptieve en productieve mondelinge vaardigheden verder ontwikkeld, door transcripties van nieuwsberichten of interviews en door een integratie van te leren vocabulaire en grammatica in spreekopdrachten, mondelinge presentaties en improvisaties.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Logigram (verplicht in zelfstudie)

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Luistervaardigheid: C1
Spreekvaardigheid: C1
(Zie opleidingsdoelen)

Literatuur

  • Le mot qu’il faut I en _II _

  • Laurence Duboys Fresney, Atlas des français aujourd’hui. Autrement, 2006

  • Collection ‘Atlas Monde’, ISBN 2746708256

  • Syllabus

Toetsing

Luistervaardigheid
D.m.v. een transcriptie en MC-vragen

Spreekvaardigheid
D.m.v. een gesprek n. a. v. een aantal bestudeerde krantenartikelen / actuele onderwerpen.
De student kan een actueel onderwerp presenteren, deelnemen aan een discussie, kritiek formuleren en accepteren.

Tentamens en weging MTVIII
December/januari:
a) MC luistertoets (factor 2)
b) transcriptie (factor 1)
c) spreektoets (factor 3)

Mei/juni: herkansing.

Elk onvoldoende onderdeel moet worden overgedaan.
Resultaten van deeltentamens blijven 1 jaar geldig (voor deeltijdstudenten 2 jaar).

Informatie

a.e.schulte@hum.leidenuniv.nl