Prospectus

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid II (STV II)

Course
2009-2010

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

Grammaire et vocabulaire (Outils)
Lees- en schrijfvaardigheid (Ecrit)
Logigram (verplicht in zelfstudie)

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Outils: B2
Ecrit: B2
(zie Opleidingsdoelen)

Literatuur

Zie schriftelijke taalvaardigheid I

Toetsing
Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen

N.B.:
1) Outils: schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen. 10% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van ‘contrôle continu’ d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van een aantal opdrachten, oefenen met Logigram (in zelfstudie).
2) Ecrit: a. Leesvaardigheid (Comprehension écrite): schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen; b. Dissertation: geen tentamen, maar testimonium op basis van aanwezigheid, actieve deelname en tijdig inleveren schriftelijk werk.

Tentamens en weging STV II
Tentamen: Mei/juni, herkansing: augustus
Weging: Outils: 3/Ecrit: 2

Informatie

j.m.m.houppermans@hum.leidenuniv.nl
k.sanchez@hum.leidenuniv.nl
p.j..smith@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard