Prospectus

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid III (STV III)

Course
2009-2010

In dit college wordt de schrijfvaardigheid verder ontwikkeld, door een integratie van te leren vocabulaire en grammatica in vertaalopdrachten Nederlands-Frans en in het schrijven van résumé-s, compte rendu’s en syntheses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Verplicht zelf oefenen met Logigram, volgens vooraf verstrekt programma.

A la carte- en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Gram.voc.: B2 à C1
Écrit: B2 à C1
(Zie opleidingsdoelen 1.4.2)

Literatuur

  • Le mot qu’il faut I en II & L’essentiel de la grammaire française

  • R. Borggreve & W. van der Molen, Nieuw Praktische Wenken bij de studie van de Franse Taal, 17e druk of later (Chr. De Kok & A.E. van de Ven)

  • A. Leeuwin-van de Ven e.a. L’essentiel de la grammaire. Livre d’exercices, Wolters Noordhoff, Groningen, 4e druk, 1997

Toetsing

Schriftelijke toetsing met open en gesloten opdrachten. De student moet in staat zijn:

Franse beschouwende teksten in eigen woorden te kunnen samenvatten in een tekst die qua structuur, inhoud, vocabulaire en grammaticaal weinig tot geen fouten bevat (Écrit).
Van een journalistieke/beschouwende tekst in het Nederlands een vertaling Nederlands-Frans te maken die weinig tot geen fouten bevat en vragen te beantwoorden betreffende op het programma staande vocabulaire en grammatica (Grammaire/Vocabulaire).

Tentamens en weging STV III

mei/juni: grammaire/vocabulaire: 3 ECTS;Écrit: 2 ECTS.
augustus: herkansing.
Elk onvoldoende onderdeel moet worden overgedaan.
Resultaten van deeltentamens blijven 1 jaar geldig (voor deeltijdstudenten 2 jaar).

Informatie

a.e.schulte@hum.leidenuniv.nl