Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Basisbegrippen Culturele Vakken

Course
2009-2010

Vakgebieden waarin culturele objecten centraal staan (literatuur, beeldende kunst, toegepaste kunst, film, etc) besteden steeds weer aandacht aan dezelfde aspecten van culturele productie en receptie, zoals de “maker” of producent van het “werk”, de recipi? van het werk, het werk of product als zodanig, de historische context van het werk, het werk als een uitbeelding van de wereld (referenti? functie), etc. Al deze verschillende aspecten brengen specifieke methodologische problemen met zich mee en geven aanleiding tot verschillende benaderingen van het culturele object. In dit college zal iedere week een ander cultureel aspect, of basisbegrip, behandeld worden. In de eerste zes weken zal het culturele object als een vorm van communicatie behandeld worden. De verschillende onderdelen van het communicatiemodel zullen als leidraad dienen. Na deze zes weken zal het culturele object als handeling opgevat worden en zal het begrip performativiteit centraal staan. Tot slot zullen meer algemene basisbegrippen behandeld worden zoals “canon”, “genre”, “intertekstualiteit” en “gender en diversiteit”.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Overzicht hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste begrippen die een rol spelen in verschillende culterele domeinen als literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, filmwetenschap, theaterwetenschap.

Literatuur

Reader met artikelen

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Informatie

Bij de docent