Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: BA-eindwerkstuk (afronding)

Course
2009-2010

De BA-scriptie is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Maar de ‘grootste’ is misschien misleidend. Het gaat om een werkstuk dat studenten binnen drie maanden moeten kunnen schrijven. Ze worden daarin stapsgewijs begeleid.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

De student dient met het werkstuk aan te tonen dat zij nagenoeg zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan doen en haar bevindingen helder kan verwoorden.

Literatuur

Informatie over het schrijven van een scriptie is te vinden op www.lw.leidenuniv.nl onder studenten / informatiebronnen.