Prospectus

nl en

Globalisering en Postkoloniale Literatuurtheorie (Intercultureel 2)

Course
2009-2010

Literaire werken putten hun inspiratie steeds vaker uit meerdere culturen tegelijk. Toonaangevende migrantenauteurs schrijven niet alleen over cultuur van herkomst en cultuur van aankomst, maar ze kiezen positie binnen een transnationaal netwerk van culturele stromen, en scheppen nieuwe, hybride wereldbeelden.
Tijdens dit college worden een aantal recente voorstellen bestudeerd voor de benadering van de complexe literaturen van de globalisering. Eerst lezen we een paar duizelingwekkende teksten waarin de wereldruimte van de globalisering wordt verbeeld, en de kritieken op en alternatieven voor die verbeeldingen (o.a. Hardt en Negri, Benitez-Rojo, Wilson Harris, Glissant, Dirlik, Prakash, Spivak). Dat wereldwijde debat dient als de context voor de gezamenlijke studie van een reeks case-studies van literaire teksten en films uit Cuba, Duitsland/Turkije, Ghana, Nederland/Marokko, Canada/Cariben, Nigeria en China.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

1) Studenten verwerven inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen enkele (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van de literaturen van de globalisering;
2) Studenten leren analyses op te zetten vanuit het uitgangspunt dat literaire werken verschillende culturele stromingen mengen;
3) Studenten leren enkele sleutelconcepten uit de betreffende theorieën, zoals syncretisme, ruimte en plaats (kritiek op) moderniteit, relatie, enz.

Literatuur

  • Reader

  • Ania Loomba (1998) Colonialism/Postcolonialism. Routledge.

Toetsing

werkstuk (80%)
referaat (20%)

Informatie

Bij de docent

Ingangseisen

Inleiding Interculturele Literatuurwetenschap

Blackboard

Studie- en discussiemateriaal en leesvragen worden beschikbaar gesteld op Blackboard

Aanmelden

Via U-Twist