Prospectus

nl en

Interculturele Literatuurbenaderingen (Intercultureel 1)

Course
2009-2010

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen, die geschreven zijn binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Yoruba-theater, Caribische machozangers, schijnbaar begrijpelijke Indiase romans, Europese reisverhalen en oriëntalistische erotiek, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen binnen de Interculturele Literatuurwetenschap, zoals hybriditeit, transnationalisme, creolisering, syncretisme, mimicry.

Leerdoelen

Dit college geeft allereerst inzicht in de historische en culturele contexten van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties; het maakt de studenten vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties; studenten leren relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (50%)
Paper (50%)

Blackboard

Studiemateriaal, leesvragen en collegeconclusies worden beschikbaar gesteld op Blackboard.

Literatuur

  • John McLeod, Beginning Postcolonialism. Manchester UP, 2000

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (USIS). Dat geldt ook voor deelname aan tentamens.

Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

N.v.t.